Lisatud: 01. august 2007

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

01Aug2007 PRIAst saab taotleda toetust põllumeestele puhkuse andmiseks

PRIA riiklike toetuste büroo juhataja Elen Mühlmanni sõnul on paljud väiksemad põllumajandustootjad juba aastaid pidanud töötama ilma puhkuseta, kuna lisatööjõu palkamine puhkepäevade saamiseks ei ole ilma riigipoolse toetuseta võimalik. „Kõige teravam on puhkepäevade küsimus loomakasvatusega tegelevatel väiketootjatel,“ ütles Mühlmann.

 

Toetust ei pea taotlema siiski iga asendust sooviv põllumees eraldi, seda saavad teha keskorganisatsioonid, kes asendusteenuse osutamist korraldavad ning siis juba põllumeestega asenduslepingud sõlmivad. „See, mitme põllumajandustootjaga toetust taotlev organisatsioon asendusteenuse osutamise lepingu sõlmib, ei ole kuidagi piiratud,“ selgitas Mühlmann. Taotluse esitamise hetkeks peavad taotleval organisatsioonil põllumeestega lepingud sõlmitud olema.

 

Põllumajandustootjal, kellele toetatavat asendusteenust osutatakse, võib asendusteenuse osutamise aastale eelnenud aastal olla kuni neli töötajat ja netokäive kuni 3 miljonit krooni. Samuti peab tema ettevõttes olema põllumajandusloomade registri andmetel vähemalt viiele loomühikule vastaval hulgal veiseid, sigu, lambaid või kitsi (1. mai seisuga).

 

Kokku on tänavu asendusteenuseks riigieelarvest ette nähtud miljon krooni. Toetuse tunnitasu määra kehtestab põllumajandusminister arvestades sõlmitud lepingutest tulenevat asendustundide arvu ja asendustoetusteks ettenähtud rahasummat. Tunnitasu suurus võib olla kuni viis Vabariigi Valitsuse kehtestatud tunnipalga alammäära.

 

Täpsemat infot asendustoetuse kohta saab PRIA kodulehelt http://www.pria.ee/riiklikud_toetused/pollumajandustootja_/

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus