Lisatud: 17. august 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

17Aug2005 PRIAst saab maaparandusinvesteeringute jaoks struktuuritoetust

Meede hõlmab suuri maaparandussüsteeme, mis paiknevad mitme maaomaniku maal. Struktuuritoetust saavad taotleda mittetulundusühingud, maaparandusühistud ning ettevõtjad. Toetuse määr on MTÜ-l kuni 90% ja ettevõtjal kuni 75% investeeringu abikõlblikust maksumusest.

Toetatakse maaparandussüsteemi ehitamist (maksimaalne toetus 3,9 mln kr), rekonstrueerimist ja uuendamist (maksimaalne toetus 5,5 mln kr) ning juurdepääsutee ehitamist ja rekonstrueerimist (maksimaalne toetus 1,5 mln kr). Toetust on võimalik saada ka projekti ettevalmistamisega seotud kuludele.

Maaparandusühistu omafinantseeringu osaks võib maaparandussüsteemi uuendamise korral olla ka taotleja tehtud vabatahtlik tasustamata töö (mitterahaline sissemakse). Mitterahaline sissemakse võib moodustada kuni 90% maaparandussüsteemi uuendamise omafinantseeringu summast.

Taotlejal tuleb enne toetuse taotlemist kooskõlastada kohaliku maaparandusbürooga ülevaatusleht ja investeeringuobjekti uuendamise korral maaparandussüsteemi uuendustööde kava, mitterahalise sissemaksena arvestatavate tööde kava ning maaparandussüsteemi kaart, millele on märgitud uuenduskavas ettenähtud uuendustööd ja mahud.

Täpsemat infot saab PRIA veebilehelt. Nõu ja abi taotluste täitmisel saab investeeringutoetuse koolituse läbinud nõustajatelt, kelle andmed on ka veebilehel.

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner