Lisatud: 31. mai 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

31Mai2005 PRIAst saab kuu aega taotleda piimakvoodi suurendamist

Kvoodi suurendamist saavad taotleda need, kes täitsid eelmisel kvoodiaastal vähemalt 90% neile määratud tarne- või otseturustuskvoodist ja kellel on suurenenud piimakari ning lisandunud loomad on kantud PRIAs loomade registrisse. Kvooti saab suurendada ka siis, kui on suurenenud tootja piimalehmade keskmine piimatoodang eelmisel kvoodiaastal.

Kvoodi suurendamise taotlemine on tänavu lihtsam, kui mullu. Tootjal tuleb taotlusele kirja panna ainult kogu kvoodi suurus, mida ta soovib käesoleval kvoodiaastal kasutada. Suurendamise taotlusele ei pea enam märkima piimalehmade arvu ja lõppenud kvoodiaasta keskmise toodangu suurust. Suurendatud kvoodi arvutamiseks korrutatakse 1. aprilli seisuga PRIAs loomade registris kirjas olevate taotleja piimlehmade arv tema karja keskmise piimatoodanguga eelmisel kvoodiaastal (Jõudluskontrolli Keskuse andmed). Kui piimalehmade arv ja keskmine toodang annavad kokku senisest kvoodist suurema tootlikkuse, siis kuulub tootja taotlus rahuldamisele. Kui kvooti taotletakse kokku rohkem, kui seda reservis jagamiseks on, siis vähendatakse võrdse kohtlemise printsiipi järgides võrdeliselt kõikide individuaalse kvoodikoguse suurendatavat osa.

Kvoodi taotlemise või suurendamise taotlusvorme saab nii PRIA piirkondlikest büroodest kui ka veebilehelt. Suurendamise taotlused vaadatakse läbi hiljemalt 15. augustiks.

Kvoodiaasta algas 1. aprillil 2005 ja kestab 2006. aasta 31. märtsini. Kvoodiomanikke on praegu 2010 ja neile määratud piimakvoodi kogus on 567 820 tonni. Eestile selleks aastaks Euroopa Liidu poolt eraldatud piimakvoodi kogus on kokku 624 485 tonni (sellest 554 656 t on tarnekvoot ja 69 826 t on otseturustuskvoot). Eelmisel kvoodiaastal täideti 85% Eestile määratud piimakvoodist.

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner