Lisatud: 05. september 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

05Sep2005 PRIAst saab kiviaedade toetust

Kiviaia toetust saab taotleda isik, kes harib maad õiguslikul alusel ning kes omab kehtivat keskkonnasõbraliku või mahepõllumajandusliku tootmise toetuse kohustust. Ta võib 2006. aastal need kohustused teiselt taotlejalt üle võtta või võtta ise mahepõllumajandusliku tootmise kohustuse.

Toetust makstakse järgmiste tegevuste eest:
* kiviaia rajamine ja sellele järgnev kiviaia hooldamine 4 aasta jooksul (70 kr/m aastas);
* kiviaia taastamine ja sellele järgnev kiviaia hooldamine 4 aasta jooksul (58 kr/m aastas);
* kiviaia hooldamine, kui kiviaed on rajatud enne kohustuse võtmist (38 kr/m aastas viie aasta jooksul).

Kiviaia võib rajada taotleja põllumajanduslikus kasutuses olevale ja PRIAs registrisse kantud maale, kus kunagine kiviaia asukoht on kaardimaterjalide põhjal tuvastatav, või kinnistupiiride tähistamiseks piirkonda, kus kiviaiad on traditsiooniliselt esinenud. Kiviaia võib taastada kohta, kus selle kunagine asukoht on visuaalselt tuvastatav.

Kiviaia rajamise ja taastamise eest toetuse taotlemisel peab taotleja saama eelnevalt Muinsuskaitseametist kirjaliku kinnituse. Muinsuskaitseamet võtab taotlusi kinnituse väljastamiseks vastu kuni 7. oktoobrini.

Kiviaia toetuse taotlusi võetakse vastu PRIA piirkondlikes büroodes 5. septembrist kuni 14. oktoobrini.

PRIA-le tuleb esitada:
* Põllumajandusliku keskkonnatoetuse kohustuse võtmise ja jätkamise taotlus kiviaia rajamise, taastamise ja hooldamise tegevusteks (vorm MT60C), millele märgitakse mitme meetri kiviaia rajamise, taastamise või hooldamise eest toetust taotletakse;
* Põllumassiivi kaart, millele märgitakse kiviaia piirid;
* Muinsuskaitseameti poolt väljastatud kirjalik kinnitus taotleja majandusüksuse maade kuuluvusest sellisesse piirkonda, kus kiviaiad on traditsiooniliselt esinenud (va olemasoleva kiviaia eest hooldamise toetuse taotlejad).

Taotleja võtab kohustuse täita toetuse saamise nõudeid viie aasta jooksul. Esimese aasta toetus makstakse välja ajavahemikus 1. detsembrist 2006. a kuni 30. aprillini 2007. Toetuste kohta saab täpsemat teavet PRIA büroodest ja veebilehelt.

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike