Lisatud: 26. jaanuar 2009

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

26Jan2009 PRIAsse laekus toetuse-taotlusi 33 kalalaeva püügitegevuse lõpetamiseks

Sihtotstarbe muutmiseks laekus taotlusi 11 laeva ja utiliseerimiseks 22 laeva kohta. Mõlemal juhul tuleb laev kahe aasta jooksul kalalaevade riiklikust registrist kustutada.

 

PRIA kalandustoetuste büroo juhataja Piret Ilves selgitas Euroopa Kalandusfondi  meetme 1.1 „Riigiabi kalapüügi alaliseks lõpetamiseks" sisu: „Toetus on suunatud merel püüdvate kalalaevade püügivõimsuse vähendamisele ning pakub kalalaevade omanikele ja rentnikele, kes valdavad kalalaeva liisingulepingu alusel, toetust selleks, et motiveerida neid mõne kalalaevaga püügitegevust lõpetama. Taotlejatel on valida, kas loovutada püügivõimalus või kasutada toetuseraha enda ettevõtluses kutselise kalapüügiga tegelemiseks. Viimasel juhul makstakse toetust tehtud kulutuste ulatuses."

 

Toetust saab selliste kalalaevade kohta, mis on olnud töökorras, vähemalt kümme aastat vanad, püüdsid viimase 12 kuu jooksul vähemalt 75 päeva kala ja kuuluvad segmenti, mille suhtes kohaldatakse püügikoormuse reguleerimise kava kohaselt kalapüügi alalise lõpetamise abinõusid. 

 

Taotlusvooru eelarve on 88 miljonit krooni, millest 75% pärineb Euroopa Liidult, 25% Eesti riigilt. Toetuse määr taotluse kohta arvutatakse laeva kogumahutavuse ja vanuse järgi. Kui eelarves ei jätku raha kõigi abikõlblike taotluste rahuldamiseks, siis lähtutakse toetuste määramisel vähempakkumise põhimõttel saadavast paremusjärjestusest.

 

Taotluste menetlemine ja toetuste määramise otsuste tegemine võtab PRIAs aega kuni 90 tööpäeva ehk 28. aprillini k.a. Toetuse saajad saavad edasisteks tegevusteks juhiseid PRIA kodulehelt http://www.pria.ee/riiklikud_toetused/riigiabi_kalapuugi_a/või kalandustoetuste büroost telefonidel 7371 378 või 7371 388.

Analoogset kalalaevade utiliseerimise toetust sai alates 2005. aastast taotleda ka Riikliku arengukava meetmest 3.9. Toona esitati 39 taotlust, millest heakskiidu said 19- 9 laeva sihtotstarbe muutmiseks ja 10 utiliseerimiseks. Toetuste summa oli üle 66 miljoni krooni ja kellele ei jätkunud raha meetme eelarvest, sai toetust taotleda riigiabist.

 

PRIA on aastate jooksul vahendanud Eesti maaelu-, põllumajandus-, metsandus- ja kalandussektorisse kokku ligi 13,5 miljardi krooni ulatuses toetusi, rakendades Euroopa Komisjoni ja Eesti Põllumajandusministeeriumi väljatöötatud meetmeid vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele. Ametil on õigus ja kohustus kontrollida, et toetuste saajad neid tingimusi täidaksid.

Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner