Lisatud: 21. oktoober 2003

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

21Okt2003 PRIAs on laudad kirja pannud alla 30% loomapidajatest

Lisaks põllumajandusloomadele registreerib PRIA ka ehitised, et loomataudide ennetamiseks oleks võimalik määrata iga registrisse kantud looma täpne asukoht. Registrisse tuleb kanda põllumajandusministri poolt kehtestatud korra alusel ehitised, kus tegeletakse:

* põllumajandusloomade, sealhulgas farmiulukite pidamisega;

* põllumajanduslindude turustamise eesmärgil pidamise ja aretuse ning haudemunade ja ööpäevaste tibude tootmisega;

* kalakasvatusega eluskalade ning aretusmaterjali turustamise eesmärgil ja teistesse veekogudesse asustamise eesmärgil;

* mesindusega mesilaste ja mesindussaaduste turustamise eesmärgil;

* karusloomade kasvatamisega turustamise eemärgil;

* erinevatest karjadest pärinevate põllumajandusloomade ajutise pidamisega enne edasitoimetamist;

* põllumajandusloomade, sh farmiulukite pidamisega alaliselt avalikuks näitamiseks, loomaliigi säilitamise või teadustöö tegemise, sh teadustöö tegemisega seotud loomade aretuse eemärgil;

* põllumajandusloomade sperma kogumise ja säilitamisega;

* põllumajandusloomade profülaktilise karantiini läbiviimisega.

Laudakompleksid ja lähestikku asuvad laudad võib registreerida ühe ehitisena. Vajalike dokumentide vorme ja juhendmaterjali saab PRIA büroodest ja internetileheküljelt.

Enne aasta lõppu plaanib PRIA saata kõigile loomapidajatele inventuurid loomade andmete kontrollimiseks. Tänavu saadetakse lisaks loomade andmetele ka registrisse kantud ehitiste andmed. Loomapidajatel tuleb PRIA poolt saadetud väljatrükkidele märkida iga looma kohta see, millises ehitises looma peetakse. Edaspidi tuleb loomapidajatel PRIAsse teatada ka sellest, kui loom liigub ühest ehitisest teise.

Põllumajandusloomade register loodi 2000. aastal. Registris on praeguseks kirjas 10 607 loomapidajale kuuluvad 260 069 veist, 31 678 lammast ja 1605 kitse. Ühes kuus laekub registrisse 11 000 dokumenti kokku 35 000 loomadega toimunud sündmuse kohta.

 

Heli Raamets
PRIA pressinõunik

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus