Lisatud: 12. august 2010

Viimati muudetud: 17. august 2010

A A A
Prindi rss

Uudised

12Aug2010 PRIAs kestab kiviaia taastamise toetuse taotluste vastuvõtt

Toetuse suurus on sõltuvalt aia kõrgusest 250-391 krooni meetri kohta, käesoleva taotlusvooru eelarves on toetusteks raha 20 mln krooni.

12. augusti hommikuks oli PRIAsse jõudnud 150 taotlust ligi 14 mln krooni ulatuses toetuse saamiseks ning veel suuremat hulka taotlusi on oodata taotlusvooru viimastel päevadel.

 

„Praegu on käimas teine taotlusvoor ja taotlusi on laekunud rohkesti," meenutab PRIA maaelu investeeringutoetuste büroo peaspetsialist Eva-Kadri Rossner. „Ka poolteist aastat tagasi osutus see toetusmeede väga populaarseks - 702 taotlejat soovisid toetust kokku 107 mln krooni 219 km kiviaedade rajamiseks ja taastamiseks."

Kuna eelarve ei võimaldanud toona kaugeltki kõigile soovijatele kiviaedade jaoks toetust määrata, muutis põllumajandusministeerium toetuse saamise tingimusi: nüüd saab toetust vaid kiviaedade taastamiseks, mitte rajamiseks. Aed peab asuma vähemalt 80% ulatuses põllumajandusmaal või sellega 80% ulatuses piirnema. Ka kivide hankimise, aia mõõtmete ja ladumisviisi kohta on seatud kindlad tingimused. Toetuse saamise ja kiviaia taastamise kohta saab teavet PRIA kodulehelt www.pria.ee,  maakondlikest teenindusbüroodest ja infotelefonil 7377 678.                            

 

„Soovitame neil, kel jääb taotluse esitamine viimastele päevadele, eriti hoolt kanda selle eest, et kõik vajalikud dokumendid-vormid oleks taotluse juures olemas ja korrektselt täidetud. Kõik ilmsed puudused tuleb jõuda korrigeerida hiljemalt taotluste vastuvõtu viimaseks päevaks, sest vigased taotlused jätab PRIA läbi vaatamata," rõhutab Eva-Kadri Rossner.

 

Kiviaia taastamise toetust makstakse Eesti maaelu arengukava (MAK) meetme 2.5.1 põhjal, seda rahastab 80% ulatuses EL-i Maaelu Arengu  Euroopa Põllumajandusfond (EAFRD) ja 20% ulatuses Eesti riik. Aastatel 2007-2013 näeb MAKi eelarve kiviaiatoetusteks ette 54 mln krooni.

 

Maris Sarv-Kaasik, PRIA pressiesindaja

 

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner