Lisatud: 02. mai 2012

Viimati muudetud: 19. juuni 2012

A A A
Prindi rss

Uudised

02Mai2012 PRIAs algab pindalatoetuste taotluste vastuvõtt

Täna, 2.mail alustas Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) pindala- ja keskkonnatoetuste taotluste vastuvõttu.

Põllumeestel ja loomapidajatel on põllumajandustootmise edendamiseks, maaharimiseks ja keskkonna säästmiseks võimalik praegu taotleda 12 liiki toetusi. Nende hulka kuuluvad ühtne pindalatoetus, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendav otsetoetus ning hulk maaelu arengukava meetmeid: ebasoodsamate piirkondade, keskkonnasõbraliku majandamise, mahepõllumajandusliku tootmise, poollooduslike koosluste hooldamise ning loomade karjatamise toetus, samuti  Eestile omaste ohustatud tõugu loomade ning kohalikku sorti taime ehk Sangaste rukki kasvatamise toetus. Veel saab PRIAst toetust NATURA 2000 alal asuvate põllumaade hooldamiseks ning SA Erametsakeskus kaudu võib esitada toetuse-taotluse NATURA 2000 alal oleva erametsamaa omanik.

 

Nende toetustena väljamakstav summa moodustab igal aastal suurima osa PRIA toetustest ja nende toetuste saajad moodustavad  PRIA klientide suurima sihtgrupi. Möödunud aastal said pindala- ja keskkonnatoetusi umbes 16 300 füüsilist ja juriidilist isikut ning toetuse abil hoiti korras ja kasvatati põllukultuure ligi 900 000 hektaril. Nii toetusaluse maa pindala kui ka taotlejate arv on viimastel aastatel tõusnud ning ka tänavu ootab PRIA taotlusi rohkem kui 16 000 maakasutajalt.

 

Toetuse soovijatel tuleb täita ja esitada vormikohased dokumendid ning neil tuleb täita toetustega kaasnevaid nõudeid, mida PRIA ka kontrollib. Tänavu on taotlusvormidel olulisi muudatusi, näiteks tuleb senisest täpsemalt kirja panna kasvatatavad põllukultuurid ja andmed selle kohta, millisel õiguslikul alusel taotlusalust maad kasutatakse.

Nii vormide kui ka nõuete ja kohustuste kohta on üksikasjalik info PRIA kodulehel www.pria.ee rubriigis „Taimekasvatus“, samuti võib teavet küsida PRIA maakondlikest büroodest ja infotelefonil 7677 679.  

 

Toetustaotlusi saab esitada ajavahemikus 2.-21.mai. 22.maist 15.juunini saab dokumente ka hilinenult esitada, kuid siis väheneb toetus 1% võrra iga hilinetud tööpäeva kohta. Kel tarvis, saab kuni 15.juunini juba esitatud taotlusele uusi põlde lisada või pindalasid suurendada.  

 

PRIA soovitab esitada taotlused elektroonilise kliendiportaali e-PRIA kaudu. E-PRIA teenuses „Minu põllud“ saab oma põldude piirid aegsasti ära joonistada ja pindalasid tegelikkusega võrrelda. E-PRIA süsteem aitab vältida vigu, sest kontrollib  paljusid andmeid juba sisestamise käigus ning juhib tähelepanu puudustele.

PRIA maakondlikud teenindusbürood teenindavad kliente esmaspäeviti kl 8.30-18, teistel tööpäevadel 8.30-16. Erakorraline tööpäev on ka laupäeval, 12.mail. Ka büroodes on olemas e-PRIA kliendiarvutid ning võimalus paluda töötajate abi e-PRIA võimalustega tutvumisel.

 

Ühtse pindalatoetuse, põllukultuuride ja heinaseemne toetuse ühikumäärad kinnitab PRIA 24. novembriks ning need toetused makstakse välja detsembris. Nende kolme toetuse eelarve käesolevaks aastaks on 104 miljonit eurot. Maaelu arengukava keskkonnatoetuste ühikumäärad on kogu programmperioodil 2007-2013 ühesuguse. Neid toetusi makstakse 2013.a algul, selleks on planeeritud 63,3 miljonit eurot.

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike