Lisatud: 29. juuni 2010

Viimati muudetud: 29. juuni 2010

A A A
Prindi rss

Uudised

29Jun2010 PRIAlt saab taotleda piimakvoodi suurendamist

1. juulist - 15. juulini saab PRIAlt taotleda piimakvoodi suurendamist. 2010/2011 kvoodiaastal jagab PRIA piimakvoodi suurendamisel välja 37 332 099 kg tarnekvooti ja 1 370 138 kg otseturustuskvooti. Väljajagatav kvoot tuleneb eelmisel kvoodiaastal loobutud kogustest, vabanenud broneeringutest ning sellest, et kvoodiaasta jooksul alla 85% kvooti täitnutel vähendatakse kvoodikogust 50% ulatuses kasutamata jäänud kvoodist.

Kvoodi suurendamist saavad taotleda need tootjad, kes täitsid eelmisel kvoodiaastal vähemalt 90% neile määratud piimakvoodist ja kellel on suurenenud piimakari ning lisandunud loomad on kantud 1. aprilli 2010 seisuga PRIA loomade registrisse. Kvooti saab suurendada ka siis, kui on suurenenud tootja piimalehmade keskmine piimatoodang eelmisel kvoodiaastal.

Maksimaalseks taotletavaks kvoodi suuruseks saab olla 1. aprilli seisuga PRIAs loomade registris kirjas olevate taotleja piimalehmade arv korrutatud karja keskmise piimatoodanguga eelmisel kvoodiaastal (Jõudluskontrolli Keskuse andmeil). Kui korrutis annab senisest kvoodist suurema numbri, siis tekib taotlejal õigus taotleda kvoodi suurendamist.

Kui kvooti taotletakse kokku rohkem kui seda reservis jagamiseks on, siis vähendab PRIA võrdse kohtlemise printsiipi järgides võrdeliselt kõigi taotluse esitanute individuaalse kvoodikoguse suurendatavat osa.

Piimakvoodi arvestuslik aasta algab 1. aprillil ja lõpeb järgmise kalendriaasta 31. märtsil.

Kvoodi suurendamise taotlusvorme saab nii PRIA maakondlikest teenindusbüroodest kui ka veebilehelt. Taotlusi võetakse vastu PRIA maakondlikes teenindusbüroodes, keskuses ja info@pria.ee   Suurendamise taotlused vaadatakse läbi hiljemalt 15. augustiks.

Uudised

Taotluste vastuvõtt kestis 2. märtsist 21. märtsini ja PRIAle laekus sel ajal 3152 taotlust, mida on 153 võrra vähem kui möödunud aastal. Piimalehma kasvatamise otsetoetust saab taotleda hilinenult veel 15. aprillini, aga siis väheneb toetus 1% võrra iga hilinetud tööpäeva kohta.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner