Lisatud: 03. august 2015

Viimati muudetud: 10. august 2015

A A A
Prindi rss

Uudised

03Aug2015 PRIAle saab esitada taotlusi väikepõllumajandustootja kavaga liitumiseks

1.-17. augustini võtab PRIA vastu taotluseid väikepõllumajandustootja toetuskavaga liitumiseks. Liituda saab vaid käesoleval aastal.

Väikepõllumajandustootja toetust (VPT) võib taotleda isik, kes on eelnevalt taotlenud 7. maist kuni 19. juunini 2015 vähemalt ühte pindala- või loomadepõhist otsetoetust.  

Mis on VPT?

Võrreldes otsetoetuste ja maaelu arengukava (MAK) keskkonnatoetustega on VPT nõuded lihtsamad – VPT taotleja ei pea pärast vastava taotluse esitamist enam täitma nõuetele vastavuse nõudeid, kui ta ei taotle lisaks otsetoetustele ühtegi MAK keskkonnatoetust. Samuti ei pea VPT taotleja järgima nn rohestamise tava.

VPTga on võimalik liituda kõigil otsetoetuste taotlejatel, kuid arvestada tuleb, et VPT maksimaalne summa taotleja kohta on kuni 1250 eurot aastas. Summa leidmiseks liidetakse kõik taotleja tänavu taotletud otsetoetused. Otsetoetuste hulka kuuluvad piimalehma, ammlehma ja ute ning kitse kasvatamise otsetoetus, ühtne pindalatoetus,  kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus, puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus ning noore põllumajandustootja toetus.

Kui taotleja otsetoetuste summa kokku tuleb  suurem kui 1250 eurot ja ta taotleb VPT toetust, siis määratakse VPT toetust 1250 eurot. Kui taotleja otsetoetuste summa kokku on väiksem kui 1250 eurot, siis võetakse VPT toetuse määramisel aluseks tegelik otsetoetuste summa.

PRIA arvutas välja prognoositavad otsetoetuste ühikumäärad ja saatis väiketootjate toetuskavaga liitumise võimaluse kohta käiva teavituskirja ligi 10 200 taotlejale, kelle otsetoetuste eeldatav summa on kuni 1500 eurot.

Taotlusi VPTga liitumiseks saab PRIAle esitada paberil maakondlikusse teenindusbüroosse,  e-PRIA pindalatoetuste- või loomatoetuste dokumentide üleslaadimise teenuse kaudu või digiallkirjastatult aadressil info@pria.ee .

Väikepõllumajandustootjate kavaga liitumiseks saab taotluse esitada ainult üks kord 2015. aastal. VPT toetuse saamise soovi korral tuleb taotlejal igal aastal esitada taotlus vähemalt ühe otsetoetuse taotlemiseks. Nii kinnitab ta igal aastal oma soovi jätkata väikepõllumajandustootjate kavas.

Väikepõllumajandustootjate kavast on võimalik lahkuda alates 2016. aastast. Tuleb aga arvestada, et pärast kavas osalemisest loobumist ei saa sellega enam uuesti liituda. Samuti tuleb pärast VPT kavast lahkumist otsetoetuste taotlemisel taas täitma hakata nõuetele vastavuse ning rohestamise nõuded.

Uudised

Euroopa Kontrollikoda on 2019.a. aasta alguses avaldanud oma eriaruande 01/2019 „Võitlemine pettustega ELi raha kasutamisel: vajadus tegutseda“. Kontrollikoda on Euroopa Liidu sõltumatu audiitor ja annab hinnangu nii Euroopa Komisjoni kui ka liikmesriikide süsteemidele. Kontrollikoja eriaruande hinnangul peaks EL tugevdama võitlust pettuste vastu ja anti mitmeid soovitusi, kuidas tuleks pettustevastast süsteemi

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner