Lisatud: 29. september 2014

Viimati muudetud: 01. oktoober 2014

A A A
Prindi rss

Uudised

29Sep2014 PRIA võttis kasutusele uudsed ruumiandmete võrguteenused

Uued võrguteenused on mõeldud põllumassiivide registri ja loomade registri ruumiandmete jagamiseks. Nende abil saavad nüüdsest kõik GIS tarkvara kasutajad pärida otse PRIA registritest värskeid andmeid.

Võrguteenused on osa ruumiandmete infrastruktuurist, mille abil saavad teabevaldajad (sh PRIA) oma ruumiandmekogumite andmeid avalikustada.

PRIA registrites kogutavate ruumiandmete vastu on sageli huvi üles näidatud ning üpris tihti pöördutakse PRIA poole sooviga väljastada põllumassiivide registri ruumiandmed mõnes enamlevinud kaarditarkvara formaadis. Sellisel kujul andmete kokkupanek ja soovijale edastamine on aga üsna ajamahukas tegevus, mistõttu loodigi koostöös tarkvaraarendaja CGI Eestiga vastavad vaatamis- ja allalaadimisteenused põllumassiivide andmetele.

Võrguteenuste loomise vajadus tuleneb ka INSPIRE* direktiivi nõuetest. Nimelt on INSPIRE direktiivi lisades mainitud muuhulgas ka PRIA-s peetava loomade registri andmeid (nt põllumajandus- ja vesiviljelusettevõtted).

INSPIRE spetsifikatsiooni alusel loodud teenused on nüüdseks leitavad Eesti Geoportaalis aadressil http://inspire.maaamet.ee/. Nende teenuste abil saavad GIS tarkvara kasutajad pärida PRIA registrite värskeid andmeid otse vastavast teenusest. Andmeid uuendatakse teenustes kord ööpäevas.

CGI Eesti tarkvaraarendaja Mihkel Oviiri sõnul oli kogu projekti suurim väljakutse mõista keerukat andmemudelit ning INSPIRE direktiivi nõudeid, et loodavad teenused nõuetega kooskõlas oleksid. „Kuna projekti raames loodud INSPIRE allalaadimisteenused olid esimesed Eestis, siis puudus ka sellekohane kompetents. INSPIRE allalaadimisteenuseid on ka teistes EL liikmesriikides sellisel kujul realiseeritud tõeliselt vähe, mistõttu puuduvad laiemad teadmised ja know-how,“ märkis Oviir.

Küsimusi ja tagasisidet võrguteenuste kohta võib saata aadressil gis@pria.ee.

Teenuste viited:

• Põllumassiivid ja loomakasvatushooned (vaatamisteenus) WMS: http://kls.pria.ee/geoserver/pria_avalik/wms?version=1.1.1

• Põllumassiivid ja loomakasvatushooned (allalaadimisteenus) WFS: http://kls.pria.ee/geoserver/pria_avalik/ows

• Põllumajandus- ja vesiviljelusettevõtted (INSPIRE vaatamisteenus) WMS: http://inspire.pria.ee/services/services/wms?version =1.1.1

• Põllumajandus- ja vesiviljelusettevõtted (INSPIRE allalaadimisteenus) WFS: http://inspire.pria.ee/services/services/wfs (vajab wfs 2.0 toega GIS tarkvara)

 

PRIA ruumiandmete võrguteenuste valmimist rahastas Euroopa Liit.

* Euroopa Liidu INSPIRE direktiivi (Infrastructure for Spatial Information in the European Community - edaspidi INSPIRE) eesmärk on parandada Euroopa Ühenduse ruumiandmete kättesaadavust ja koostalitlusvõimet kõikides liikmesriikides. Ka Eesti riigil on kohustus viia ellu Euroopa Liidu (EL) INSPIRE direktiiv. INSPIRE direktiiv sätestab, millised teenused peavad olemas olema ja seab nõuded nende kättesaadavusele. Andmed, mis teenuste kaudu avaldatakse, peavad samuti vastama direktiivi nõuetele. Rohkem infot INSPIRE direktiivi ja nõuete kohta leiab aadressil http://inspire.maaamet.ee/inspire/inspire-tutvustus.

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike