Lisatud: 29. september 2014

Viimati muudetud: 01. oktoober 2014

A A A
Prindi rss

Uudised

29Sep2014 PRIA võttis kasutusele uudsed ruumiandmete võrguteenused

Uued võrguteenused on mõeldud põllumassiivide registri ja loomade registri ruumiandmete jagamiseks. Nende abil saavad nüüdsest kõik GIS tarkvara kasutajad pärida otse PRIA registritest värskeid andmeid.

Võrguteenused on osa ruumiandmete infrastruktuurist, mille abil saavad teabevaldajad (sh PRIA) oma ruumiandmekogumite andmeid avalikustada.

PRIA registrites kogutavate ruumiandmete vastu on sageli huvi üles näidatud ning üpris tihti pöördutakse PRIA poole sooviga väljastada põllumassiivide registri ruumiandmed mõnes enamlevinud kaarditarkvara formaadis. Sellisel kujul andmete kokkupanek ja soovijale edastamine on aga üsna ajamahukas tegevus, mistõttu loodigi koostöös tarkvaraarendaja CGI Eestiga vastavad vaatamis- ja allalaadimisteenused põllumassiivide andmetele.

Võrguteenuste loomise vajadus tuleneb ka INSPIRE* direktiivi nõuetest. Nimelt on INSPIRE direktiivi lisades mainitud muuhulgas ka PRIA-s peetava loomade registri andmeid (nt põllumajandus- ja vesiviljelusettevõtted).

INSPIRE spetsifikatsiooni alusel loodud teenused on nüüdseks leitavad Eesti Geoportaalis aadressil http://inspire.maaamet.ee/. Nende teenuste abil saavad GIS tarkvara kasutajad pärida PRIA registrite värskeid andmeid otse vastavast teenusest. Andmeid uuendatakse teenustes kord ööpäevas.

CGI Eesti tarkvaraarendaja Mihkel Oviiri sõnul oli kogu projekti suurim väljakutse mõista keerukat andmemudelit ning INSPIRE direktiivi nõudeid, et loodavad teenused nõuetega kooskõlas oleksid. „Kuna projekti raames loodud INSPIRE allalaadimisteenused olid esimesed Eestis, siis puudus ka sellekohane kompetents. INSPIRE allalaadimisteenuseid on ka teistes EL liikmesriikides sellisel kujul realiseeritud tõeliselt vähe, mistõttu puuduvad laiemad teadmised ja know-how,“ märkis Oviir.

Küsimusi ja tagasisidet võrguteenuste kohta võib saata aadressil gis@pria.ee.

Teenuste viited:

• Põllumassiivid ja loomakasvatushooned (vaatamisteenus) WMS: http://kls.pria.ee/geoserver/pria_avalik/wms?version=1.1.1

• Põllumassiivid ja loomakasvatushooned (allalaadimisteenus) WFS: http://kls.pria.ee/geoserver/pria_avalik/ows

• Põllumajandus- ja vesiviljelusettevõtted (INSPIRE vaatamisteenus) WMS: http://inspire.pria.ee/services/services/wms?version =1.1.1

• Põllumajandus- ja vesiviljelusettevõtted (INSPIRE allalaadimisteenus) WFS: http://inspire.pria.ee/services/services/wfs (vajab wfs 2.0 toega GIS tarkvara)

 

PRIA ruumiandmete võrguteenuste valmimist rahastas Euroopa Liit.

* Euroopa Liidu INSPIRE direktiivi (Infrastructure for Spatial Information in the European Community - edaspidi INSPIRE) eesmärk on parandada Euroopa Ühenduse ruumiandmete kättesaadavust ja koostalitlusvõimet kõikides liikmesriikides. Ka Eesti riigil on kohustus viia ellu Euroopa Liidu (EL) INSPIRE direktiiv. INSPIRE direktiiv sätestab, millised teenused peavad olemas olema ja seab nõuded nende kättesaadavusele. Andmed, mis teenuste kaudu avaldatakse, peavad samuti vastama direktiivi nõuetele. Rohkem infot INSPIRE direktiivi ja nõuete kohta leiab aadressil http://inspire.maaamet.ee/inspire/inspire-tutvustus.

Uudised

Euroopa Kontrollikoda on 2019.a. aasta alguses avaldanud oma eriaruande 01/2019 „Võitlemine pettustega ELi raha kasutamisel: vajadus tegutseda“. Kontrollikoda on Euroopa Liidu sõltumatu audiitor ja annab hinnangu nii Euroopa Komisjoni kui ka liikmesriikide süsteemidele. Kontrollikoja eriaruande hinnangul peaks EL tugevdama võitlust pettuste vastu ja anti mitmeid soovitusi, kuidas tuleks pettustevastast süsteemi

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike