Lisatud: 15. oktoober 2007

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

15Okt2007 PRIA võtab vastu taotlusi sõnnikuhoidlate korrastamise toetamiseks

Toetuse eesmärk on viia loomakasvatushooned vastavusse Euroopa Liidu veepoliitikast tulenevate keskkonnanõuetega. Toetust on võimalik saada loomakasvatusehitise juurde kuuluva sõnnikuhoidla või sõnniku- ja virtsahoidla veekaitsenõuetega vastavusse viimiseks. Toetatakse uue sõnnikuhoidla ehitamist või olemasoleva laiendamist, sõnnikuhoidla rekonstrueerimist ja sinna tehnosüsteemide soetamist. Nii loomad kui ka ehitised peavad olema PRIAs registreeritud.

 

PRIA maaelu arengu toetuste büroo peaspetsialist Sirli Niitotsa sõnul saavad tänavu toetust taotleda need taotlejad, kes on kohustuse sõnnikuhoidla korda teha võtnud endale eelmisel või üle-eelmisel aastal. Taotlejad, kes on kohustuse võtnud 2005. aastal, saavad tänavu toetust taotleda viimast korda. Selleks tuleb taotlejatel esitada PRIAle toetuse taotlus, investeeringuaruanne koos lisaga ning investeeringu tegemist tõendavad dokumendid.

 

„Need taotlejad, kes alustasid sõnnikuhoidlate toetuse taotlemist 2004. aastal, enam toetust taotleda ei saa,“ ütles Niitots ning lisas, et neil taotlejatel tuleb siiski viimast korda PRIAle tõendada kavandatud investeeringute tegemist.

 

Taotlejad, kes on kohustuse võtnud 2006. aastal, peavad sel aastal PRIA-le tõendama kohustuseperioodi esimeseks aastaks kavandatud investeeringute teostamist. 2005. aastal kohustuse võtnud taotlejad peavad tõendama kohustuseperioodi teiseks aastaks kavandatud investeeringute tegemist ja 2004. aastal kohustuse võtnud kohustuseperioodi kolmandaks aastaks kavandatud investeeringute tegemist. „Kui taotlejal on jäänud varasemast aastast mõni investeering tegemata, kuid käesolevaks aastaks on investeering tehtud, tuleb ka selle kohta esitada vastavad dokumendid,“ selgitas Niitots. Investeeringute tegemise tähtajaks on 4. november.

 

Niitots rõhutas veel, et taotleja peab olema kindel, et tema poolt 8. oktoobri seisuga taotlusele märgitav loomade arv ehitises loomagruppide kaupa vastab PRIA põllumajandusloomade registris olevatele andmetele. „Selleks tuleks eelnevalt kontrollida, kas kõikide loomade puhul on ikka registris kirjas ehitise number, milles loom paikneb ning see, et loomade sünniajad ja ehitistevahelised liikumised on registrile esitatud õigesti,“ selgitas Niitots.

 

Sõnnikuhoidlate toetust saab taotleda isik, kes peab loomakasvatusehitises veiseid, lambaid, kitsi või sigu ning loomade hulk on kokku üle 10 loomühiku (näiteks üle 2 aasta vanune veis on 1 loomühik, aga üle 2 kuu vanune nuumsiga on 0,1 loomühikut).

 

Sõnnikuhoidlate toetust makstakse 1252 krooni loomühiku kohta. Ühe taotleja kohta on kehtestatud maksimaalne toetuse määr 391 165 krooni aastas, maksimaalne toetussumma võib kohustuseperioodi kolme aasta jooksul kokku ulatuda 1 175 495 kroonini. Eelmisel aastal esitatud taotluste alusel maksis PRIA tänavu toetust 919 taotlejale kokku ligi 126 miljonit krooni. Kokku on PRIA kolme aasta jooksul toetanud sõnnikuhoidlate korrastamist enam kui 329 miljoni krooniga.

 

Infot toetuse saamise täpsete tingimuste kohta, samuti vajalikke taotlusvorme ja juhendeid saab nii PRIA keskusest Tartus, piirkondlikest büroodest kui koduleheküljelt www.pria.ee

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner