Lisatud: 15. oktoober 2007

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

15Okt2007 PRIA võtab vastu taotlusi sõnnikuhoidlate korrastamise toetamiseks

Toetuse eesmärk on viia loomakasvatushooned vastavusse Euroopa Liidu veepoliitikast tulenevate keskkonnanõuetega. Toetust on võimalik saada loomakasvatusehitise juurde kuuluva sõnnikuhoidla või sõnniku- ja virtsahoidla veekaitsenõuetega vastavusse viimiseks. Toetatakse uue sõnnikuhoidla ehitamist või olemasoleva laiendamist, sõnnikuhoidla rekonstrueerimist ja sinna tehnosüsteemide soetamist. Nii loomad kui ka ehitised peavad olema PRIAs registreeritud.

 

PRIA maaelu arengu toetuste büroo peaspetsialist Sirli Niitotsa sõnul saavad tänavu toetust taotleda need taotlejad, kes on kohustuse sõnnikuhoidla korda teha võtnud endale eelmisel või üle-eelmisel aastal. Taotlejad, kes on kohustuse võtnud 2005. aastal, saavad tänavu toetust taotleda viimast korda. Selleks tuleb taotlejatel esitada PRIAle toetuse taotlus, investeeringuaruanne koos lisaga ning investeeringu tegemist tõendavad dokumendid.

 

„Need taotlejad, kes alustasid sõnnikuhoidlate toetuse taotlemist 2004. aastal, enam toetust taotleda ei saa,“ ütles Niitots ning lisas, et neil taotlejatel tuleb siiski viimast korda PRIAle tõendada kavandatud investeeringute tegemist.

 

Taotlejad, kes on kohustuse võtnud 2006. aastal, peavad sel aastal PRIA-le tõendama kohustuseperioodi esimeseks aastaks kavandatud investeeringute teostamist. 2005. aastal kohustuse võtnud taotlejad peavad tõendama kohustuseperioodi teiseks aastaks kavandatud investeeringute tegemist ja 2004. aastal kohustuse võtnud kohustuseperioodi kolmandaks aastaks kavandatud investeeringute tegemist. „Kui taotlejal on jäänud varasemast aastast mõni investeering tegemata, kuid käesolevaks aastaks on investeering tehtud, tuleb ka selle kohta esitada vastavad dokumendid,“ selgitas Niitots. Investeeringute tegemise tähtajaks on 4. november.

 

Niitots rõhutas veel, et taotleja peab olema kindel, et tema poolt 8. oktoobri seisuga taotlusele märgitav loomade arv ehitises loomagruppide kaupa vastab PRIA põllumajandusloomade registris olevatele andmetele. „Selleks tuleks eelnevalt kontrollida, kas kõikide loomade puhul on ikka registris kirjas ehitise number, milles loom paikneb ning see, et loomade sünniajad ja ehitistevahelised liikumised on registrile esitatud õigesti,“ selgitas Niitots.

 

Sõnnikuhoidlate toetust saab taotleda isik, kes peab loomakasvatusehitises veiseid, lambaid, kitsi või sigu ning loomade hulk on kokku üle 10 loomühiku (näiteks üle 2 aasta vanune veis on 1 loomühik, aga üle 2 kuu vanune nuumsiga on 0,1 loomühikut).

 

Sõnnikuhoidlate toetust makstakse 1252 krooni loomühiku kohta. Ühe taotleja kohta on kehtestatud maksimaalne toetuse määr 391 165 krooni aastas, maksimaalne toetussumma võib kohustuseperioodi kolme aasta jooksul kokku ulatuda 1 175 495 kroonini. Eelmisel aastal esitatud taotluste alusel maksis PRIA tänavu toetust 919 taotlejale kokku ligi 126 miljonit krooni. Kokku on PRIA kolme aasta jooksul toetanud sõnnikuhoidlate korrastamist enam kui 329 miljoni krooniga.

 

Infot toetuse saamise täpsete tingimuste kohta, samuti vajalikke taotlusvorme ja juhendeid saab nii PRIA keskusest Tartus, piirkondlikest büroodest kui koduleheküljelt www.pria.ee

Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus