Lisatud: 04. november 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

04Nov2008 PRIA võtab vastu avaldusi piimakvoodi liigiti muutmiseks

Tarnekvooti (piima tarnimiseks töötlejatele) saab asendada sama koguse otseturustuskvoodiga (piima turustamiseks otse lõpptarbijale) või vastupidi, kuid üksnes avalduse esitamise hetkeks täitmata individuaalse kvoodi ulatuses.

„Otseturustuskvoodi omanikel on tavaliselt raskem endale varem küsitud kvooti täita ja ka poolaasta kokkuvõte näitas, et otseturustuskvooti kasutati ära vaid 28,5 protsendi ulatuses,“ ütles PRIA riiklike toetuste büroo peaspetsialist Urve Seedre. „Igal aastal on neid piimatootjaid, kel oma kvoot kaugeltki täis ei tule. PRIA soovitab neil kaaluda, kas teist liiki kvoot oleks neile täitmiseks sobivam.“  

Liigiti asendamise perioodil ongi piimatootjad varasematel aastatel kasutanud rohkem võimalust otseturustuskvoodi asendamiseks tarnekvoodiga kui vastupidi. Referentsaasta piimakvoodi alusel makstakse piimatootjatele igal kevadel toetust, viimati oli selle määr 44 senti iga piimakvoodi-kilogrammi kohta.

Eestis on praegu 1264 piimakvoodi omanikku, neist 1116-l on tarnekvoot ja 308-l otseturustuskvoot (paljudel on mõlemad). Eesti käesoleva piimakvoodiaasta kvoot on 659,3 tuhat tonni, sellest 649 tuhat tarnekvooti ja 10,3 tuhat tonni otseturustuskvooti.

Piimakvoodi liiki on võimalik muuta üks kord kvoodiaasta jooksul. Avalduste vormid on saadaval meie kodulehel

http://www.pria.ee/piima_tootmiskvoodid/taotlusvormid/

Täidetud avaldused tuleb tuua PRIA maakondlikesse büroodesse hiljemalt 10. jaanuariks 2009.

Piimakvoot on Euroopa Liidu turukorraldusmeede eesmärgiga piirata ületootmist. Piimakvoodi arvestuslik aasta kestab 1. aprillist järgmise aasta 31. märtsini.

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus