Lisatud: 04. november 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

04Nov2008 PRIA võtab vastu avaldusi piimakvoodi liigiti muutmiseks

Tarnekvooti (piima tarnimiseks töötlejatele) saab asendada sama koguse otseturustuskvoodiga (piima turustamiseks otse lõpptarbijale) või vastupidi, kuid üksnes avalduse esitamise hetkeks täitmata individuaalse kvoodi ulatuses.

„Otseturustuskvoodi omanikel on tavaliselt raskem endale varem küsitud kvooti täita ja ka poolaasta kokkuvõte näitas, et otseturustuskvooti kasutati ära vaid 28,5 protsendi ulatuses,“ ütles PRIA riiklike toetuste büroo peaspetsialist Urve Seedre. „Igal aastal on neid piimatootjaid, kel oma kvoot kaugeltki täis ei tule. PRIA soovitab neil kaaluda, kas teist liiki kvoot oleks neile täitmiseks sobivam.“  

Liigiti asendamise perioodil ongi piimatootjad varasematel aastatel kasutanud rohkem võimalust otseturustuskvoodi asendamiseks tarnekvoodiga kui vastupidi. Referentsaasta piimakvoodi alusel makstakse piimatootjatele igal kevadel toetust, viimati oli selle määr 44 senti iga piimakvoodi-kilogrammi kohta.

Eestis on praegu 1264 piimakvoodi omanikku, neist 1116-l on tarnekvoot ja 308-l otseturustuskvoot (paljudel on mõlemad). Eesti käesoleva piimakvoodiaasta kvoot on 659,3 tuhat tonni, sellest 649 tuhat tarnekvooti ja 10,3 tuhat tonni otseturustuskvooti.

Piimakvoodi liiki on võimalik muuta üks kord kvoodiaasta jooksul. Avalduste vormid on saadaval meie kodulehel

http://www.pria.ee/piima_tootmiskvoodid/taotlusvormid/

Täidetud avaldused tuleb tuua PRIA maakondlikesse büroodesse hiljemalt 10. jaanuariks 2009.

Piimakvoot on Euroopa Liidu turukorraldusmeede eesmärgiga piirata ületootmist. Piimakvoodi arvestuslik aasta kestab 1. aprillist järgmise aasta 31. märtsini.

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner