Lisatud: 22. august 2011

Viimati muudetud: 23. august 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

22Aug2011 PRIA toetuse abil soovitakse edendada 33 kala- ja vähikasvandust

„Euroopa Kalandusfondi vesiviljelusmeede on kalandustoetuste valdkonnas üks populaarsemaid,“ kinnitas PRIA kalandustoetuste büroo juhataja Piret Ilves. Ettevõtjate huvi oli sama suur ka eelmises taotlusvoorus 2009. aastal, kui toetus määrati 21 projekti rahastamiseks. Siis aga saabus masu-aeg ning praeguseks on napilt üle poolte ettevõtjatest oma projekti ellu viinud või lähiajal lõpetamas.

„Mitmele oleme vastu tulnud ja kaheaastast tähtaega ka pikendanud, aga neil, kes tähtaja liginedes veel alustanudki polnud, soovitasime pigem esitada äsja lõppenud taotlusvooru uus taotlus. Esimesed taotlused laekusidki kohe vastuvõtuperioodi algul ja küllap on pikalt planeeritud töödega juba alustatud. Kuludokumente ei saa siiski enne esitada kui toetuse määramised käskkirjaga kinnitatud,“ ütles Ilves.

 

Tänavu soovitud toetuste summa ulatub ligi 11,7 miljoni euroni, planeeritavate investeeringute üldsumma on üle 34,3 mln euro. Taotlusvooru eelarves on aga 5,1 mln eurot.

„See tähendab, et toetuste määramiseks tuleb projektid pingeritta seada. Kriteeriumid selleks sätestab põllumajandusministri määrus,“ täpsustas Piret Ilves. Rohkem hindepunkte saavad need, kel on omaosalus kavandatud suuremana, kes rajavad suletud veeringlusega kasvanduse ning kes küsivad toetust karpkalaliste ja jõevähi kasvatuseks.

Kõige rohkem soovitakse aga kasvatada vikerforelli (18 projekti) ja jõevähki (6); karpkala soovivad toota kaks ettevõtjat. Kolm projekti esitati tuura, kaks angerja, üks siia ja üks koha kasvatamiseks.

Suurim on huvi vesiviljelusettevõtluse vastu Saaremaal, kust laekus 10 taotlust, järgneb Tartumaa seitsme projektiga.

Piret Ilvese kinnitusel on enamiku projektide sisuks uued ehitised ja rajatised ning paar rekonstrueerimist, kuid ainult seadmete soetamiseks ja paigaldamiseks esitati rahastamistaotlusi vähe.

 

PRIAs käib praegu taotluste menetlemine; projektidele tellitakse ka ekspertiise ning toimuvad kohapealsed eelkontrollid. Toetuste määramise tähtaeg on 5. detsember ning pärast seda on ettevõtjatel kaks aastat aega oma projektide elluviimiseks ja kuludokumentide esitamiseks. Lähiajal valmib ka e-teenus, mis võimaldab PRIAsse kõiki kuludokumente esitada elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel internetis.

 

Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 arengukava eelarves on Eesti toetusteks kogu programmperioodil 112,8 miljonit eurot. 31. juuli 2011 seisuga oli PRIA vahendusel erinevaid toetusi määratud 60,5 mln eurot ja välja makstud 28,5 mln eurot.

 

Uudised

21.08 toimunud kalandusnõukogu istungil arutati kalandussektori huvigruppidega ettepanekuid Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014‒2020 rakenduskava eelarvevahendite ümberjagamiseks. Lõplikud otsused langetatakse 11. septembril toimuval seirekomisjoni istungil.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike