Lisatud: 05. mai 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

05Mai2008 PRIA toetab investeeringuid põllu- ja metsasaaduste töötlemisse

Maaelu arengukava meetme 1.6 alusel makstav investeeringutoetus on mõeldud eelkõige tööstustele, kes töötlevad või turustavad toiduks või söödaks, nendega seotud saadusteks või bioenergiaks ümber põllumajandus- ja metsasaadusi - peale puidu.

PRIA maaelu investeeringutoetuste büroo juhataja Sigmar Suu kinnitusel on taotlejaiks peamiselt liha- ja piimatööstused ning teravilja töötlejad: „Nende toodanguks on liha- ja piimatooted, aga taotlema võivad tulla ka puuvilja- ja marjaveinide tootjad, pagaritööstused, marjade ja köögiviljade töötlejad jne. Söötadest võib nimetada jõusööda tootmist loomadele. Kui tööstusel tekib töötlemisjääke, mida annab kasutada bioenergia tootmiseks, siis ka sellise ettevõtluse investeeringud on abikõlbulikud.“

Sigmar Suu märkis, et kõnealust toetust saab taotleda nii maal kui linnas tegutsev ettevõte.

Taotlejaks saab olla äriregistrisse kantud Eestis tegutsev mikro-, väike- või keskmise suurusega ettevõtja, kes on abikõlbulikus valdkonnas tegutsenud vähemalt ühe aasta. Investeeringu planeerimisel tuleb arvestada, et investeeringuobjekt peab sihtotstarbelises kasutuses olema veel vähemalt 5 aastat pärast toetuse viimase osa väljamaksmist. Meetmest 1.6 toetatakse lao- ja tootmishoonete rekonstrueerimist, puhastusseadmete rajamist ja rekonstrueerimist, tootmiseks vajalike seadmete ja tehnoloogia, tarkvara, info ja sideseadmete ostmist ja paigaldamist. Puu- ja köögivilja- ning marjatööstuste puhul toetatakse ka uute laohoonete ehitamist. Toetuse määr on kuni 50% abikõlbuliku investeeringu maksumusest ning toetuse suurus kolme aasta jooksul kuni 10 miljonit ühele taotlejale, Maaelu Arengukava programmperioodil (2007.-2013.a) kuni 20 mln krooni. Meetme aastaeelarve on ligi 90 mln krooni, millest neljandiku rahastab Eesti riik ning ülejäänu Euroopa põllumajandusfond.

Taotlusi võetakse 5. maist 11. juulini tööpäeviti vastu üksnes PRIA keskuses Tartus, Narva mnt 3. Taotluse sisseandmise aega on võimalik eelregistreerida investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678. Lisainfot nõuete kohta saab PRIA regionaalsetest büroodest, infotelefonilt ja kodulehelt www.pria.ee.

Toetuse määramise otsused langetab PRIA 100 tööpäeva jooksul pärast taotluste vastuvõtuperioodi lõppu (novembrikuu lõpuks). Väljamaksmine toimub kolme kuu jooksul pärast seda, kui ettevõtja on esitanud PRIA-le investeeringu tegemist tõendavad kuludokumendid ja need on kontrollitud.

Käesoleva toetuse eesmärgiks on toetada põllumajandus- ja mittepuidulise metsandussektori konkurentsivõime parandamist ja pikaajalise jätkusuutlikkuse tagamist. Toetus on suunatud ka keskkonna- ja energiasäästlikkuse tagamisele, innovatiivsete investeeringute soodustamisele ning biokütuste ja -energia kasutamise edendamiseks.

Kokku toetati varasematel aastatel SAPARDist 87 analoogset projekti summas 289 mln krooni ning Eesti Riiklikust Arengukava alusel 54 projekti summas 164 mln krooni (vt. näiteks http://www.pria.ee/toetuste_saajad/?aasta=2005&meede=m3.2).

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus