Lisatud: 26. jaanuar 2004

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

26Jan2004 PRIA teeb loomade registris inventuuri

Kui loomapidajal on registreeritud mitu lähestikku asuvat lauta, siis võib ta need registreerida ühtse alana ja ei pea edaspidi PRIA-le teatama loomade liikumisest nende lautade vahel. Lautade ühtse alana registreerimiseks on vaja maakonna veterinaarkeskuse nõusolekut. Veterinaarkeskus hindab olukorda territooriumi terviklikkuse ja vahemaade osas tauditõrje leviku seisukohast ning vastavalt sellele otsustab, kas on võimalik registreerida laudad alana või mitte.

16. veebruariks tuleb saata PRIAsse:
1) kontrollitud ja lauda (või ala) numbriga varustatud loomade andmete inventuur,
2) "avaldus ehitise registreerimiseks alana" millel on veterinaarkeskuse kooskõlastus, juhul kui loomapidaja soovib ehitised registreerida alana.

Lauda registriandmetega väljatrükki, mille tagaküljel on ehitise pilt, ei pea PRIAsse tagastama, see jääb loomapidajale.

Loomapidajatel tuleb ehitise või ala registreerimisnumber märkida ka veisepassile ning edaspidi kõikidele PRIAsse esitatavatele loomade registri vormidele.

Seni ei ole oma lautu PRIAs registreerinud 5882 loomapidajat. Neil tuleks PRIA piirkondlikust büroost läbi käia ja seal laudad kirja panna. Lauda registreerimata jätmisel ei ole registris teada looma asukoht ning Veterinaar- ja Toiduamet võib loomapidajat selle eest karistada.

Põllumajandusloomade register on abiks toetuste maksmisel ning loomataudide ennetamisel. Praegu on 11 508 loomapidaja arvel registris kirjas 256 872 veist, 30 904 lammast ja 1 549 kitse. Loomade registri andmed pärinevad loomapidajatelt endilt ja kui PRIAt ei ole teavitatud karjas asetleidnud muudatustest, siis need ei kajastu ka registris.

 

Heli Raamets
PRIA pressinõunik

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner