Lisatud: 15. august 2006

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

15Aug2006 PRIA suurendas taotlejate piimakvooti ligi 9 tuhande tonni võrra

Taotlusi piimakvoodi suurendamiseks sai PRIAle esitada 1. kuni 15. juulini ning kokku laekus 548 taotlust, millest rahuldati 503. Otseturustuskvooti taotles juurde 152 tootjat kokku    17 785 150 kg ulatuses ning tarnekvooti 463 tootjat 48 942 121 kg ulatuses. Osa tootjaist taotles nii tarne- kui ka otseturustuskvoodi suurendamist.

 

Tarnekvooti suurendati reservis olnud 2 983 200 kg ja otseturustuskvooti 5 759 044 kg võrra. Seega rahuldati õigustatud koguste osas otseturustuskvoodi suurendamise taotlused 40% ja tarnekvoodi taotlused 7%. Esitatud taotlustest 44 ei vastanud nõuetele ning üks tootja annulleeris oma taotluse.

 

Kuna kvoodi taotlejatel oli õigus saada oluliselt rohkem kvooti, kui reservis suurendamiseks oli, siis rahuldati taotlejatel võrdse kohtlemise printsiibi alusel võrdne protsent kas taotletud kvoodi kogusest (kui taotleti vähem kui võimalik) või võimalikust maksimaalsest saada olevast kogusest (kui taotleti rohkem kui piimalehmade arv korrutatud karja keskmise piimatoodanguga).

 

Kvoodi suurendamist said taotleda need tootjad, kes täitsid eelmisel kvoodiaastal vähemalt 90% neile määratud piimakvoodist ja kellel oli suurenenud piimakari ning lisandunud loomad olid kantud 01.04.2006 seisuga PRIA loomade registrisse. Kvoodi suurendamist sai taotleda ka siis, kui oli suurenenud tootja piimalehmade keskmine piimatoodang eelmisel kvoodiaastal.

 

Kvoodiaasta algab 1. aprillil ning lõppeb järgmise aasta 31. märtsil. 1. juuli 2006 seisuga oli Eestis 1652 piimakvoodi omanikku, kellest tarnekvoodi omanikke on 1440 ja otseturustuskvoodi omanikke 363. Eestile 2006/2007. kvoodiaastaks eraldatud piimakvoot on 646 368 tonni, millest tarnekvooti 626 306 tonni ja otseturustuskvooti 20 061 tonni.

Uudised

Maaeluminister Tarmo Tamm allkirjastas mesilaspere toetuse määruse. Mesilasperede toetus aitab kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele ja põllumajanduskultuuride saagikuse kasvule.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike