Lisatud: 23. mai 2019

Viimati muudetud: 28. mai 2019

A A A
Prindi rss

Uudised

23Mai2019 PRIA struktuurimuudatus tõstab esikohale meeskonnatöö

Tänavu märtsis toimus PRIAs struktuurimuudatus, mille tulemusena PRIA 7 regionaalse büroo asemel moodustati 4 regionaalset bürood nelja juhiga. Maakondlike teenindusbüroode arv ja asukohad on seejuures endised.

PRIA 15 maakondlikku teenindusbürood moodustavad kokku PRIA regioonide osakonna. Maakonnad on jaotatud eraldi 4 regiooniks ning nende tööd juhivad büroode juhatajad, kelle töö tavapäraseks osaks on erinevate maakondade vahel sõitmine, pidev koordineerimine ja info jagamine.

Põhja-Eesti regionaalse büroo alla kuuluvad  Harjumaa, Lääne-Virumaa ja Ida-Virumaa teenindusbürood;

Kesk-Eesti regionaalse büroo alla Raplamaa, Järvamaa, Jõgevamaa ja Viljandimaa teenindusbürood;

Lõuna-Eesti regionaalse büroo alla kuuluvad Tartumaa,  Põlvamaa, Võrumaa ja Valgamaa ning

Lääne-Eesti regiooni Pärnumaa, Saaremaa, Hiiumaa ja Läänemaa teenindusbürood.

Vaata teenindusbüroode ja regioonide jaotust kaardil:

Regioonide osakonna juhataja Tea Tuulberg selgitas, et struktuurimuudatusega kaasnes juhtide arvu vähendamine ja juhtide töö ümberkorraldamine. „Kõige suuremaks väljakutseks juhtide jaoks on kindlasti töö uute meeskondadega ja püüame omalt poolt kindlasti tagada, et juhil oleks piisavalt ressurssi tegeleda oma inimestega ning olla nende jaoks olemas“ lisas Tuulberg. Ta rõhutas ka, et klienti struktuurimuutus ei mõjuta, kõigis 15 maakonnas on teenindusbürood endiselt olemas.

Meie büroode juhatajad ei istu küll töötajatega kogu aeg ühe katuse all, kuid kaugjuhtimine ning hea koostöö kogenud meeskonnaliikmete vahel on seni taganud sujuva töökorralduse. Liikumist ja koordineerimist nõudva töö juures ei ole unustatud ka regulaarseid näost-näkku kohtumisi, planeerimisi ja koosolekuid. Kesk-Eesti regiooni büroo juhataja Marina Sultanjants selgitas: „See on hea näide sellest, kuidas PRIAs rakendatakse paindlikku tööaega ja -võimalusi. Taoline töökeskkonnast sõltumatus on üleüldine suund tänapäevastel tööandjatel ja ka PRIA liigub selles suunas.“

 

Lääne-Eesti büroo juhataja Riina Lepp, regioonide osakonnajuhataja Tea Tuulberg, Põhja-Eesti büroo juhataja Heldur Kiima, Lõuna-Eesti büroo juhataja Heli Puusepp ning Kesk-Eesti büroo juhataja Marina Sultanjants Tartus PRIA keskuse ees.

Kesk-Eesti büroo koosseisu kuuluvad Rapla, Järva, Jõgeva ja Viljandi teenindusbüroo ning büroo juhatajaks on Marina Sultanjants. Marina on PRIAs töötanud kaheksa aastat ning algusest peale regioonide tööga seotud olnud. „Minu teenindusbüroodes töötab kokku 25 inimest, kes on kõik motiveeritud ja ühtehoidev kollektiiv. Minu peamine ülesanne on tagada büroo inimeste töö koordineerimine ning sujumine,“ ütles Sultanjants.

 

 

Lõuna-Eesti büroo koosseisu kuuluvad Tartu, Põlva, Võru ja Valga teenindusbüroo. Büroo juhataja Heli Puusepp on PRIAs töötanud 19 aastat ning tegutsenud sel ajal viiel erineval tööpositsioonil. „Minu teenindusbüroodes töötab 29 inimest ning mul on rõõm toetava töötajaskonna ja õlatunde olemasolu üle. Soov on luua neile head tingimused tööülesannete täitmiseks ning tagada, et vastav personal ja kõikvõimalikud vahendid oleksid olemas,“ rääkis Puusepp. 

Lääne-Eesti büroo koosseisu kuuluvad Pärnu, Saare, Hiiu ja Lääne teenindusbüroo. Büroo juhataja Riina Lepp on PRIAs töötanud 12 aastat ning alustas omal ajal samas piirkonnas otsetoetuste inspektorite koordineerimisega. „Ka minul on inimestega väga vedanud, teenindusbüroodes töötab kokku 24 inimest ning neile kõigile saab loota, kõik on mõistvad ja oma töös professionaalsed. Tööülesandeid jagame üle Eesti ning üritame ka meid üksteisest lahutavast merest hoolimata mõnusaid ettevõtmisi ja arutelusid korraldada,“ rääkis Lepp.

 

 

Põhja-Eesti büroo koosseisu kuuluvad Harju, Lääne-Viru ja Ida-Viru teenindusbüroo. Büroo juhataja Heldur Kiima on PRIAs töötanud 18 aastat ning käinud läbi kõikvõimalikud tööetapid, tegeledes nii arengu- kui ka otsetoetustega. „Põhja-Eesti büroodes töötab 21 toredat inimest ning minu eesmärk on hoida tuge pakkuvat kollektiivi. Struktuurimuutuse esimesel päeval tegime ühisürituse, sõitsime pärast tööpäeva Neeruti mägedesse matkama, kelgutasime ja sõime hernesuppi,“ rääkis Kiima.

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike