Lisatud: 19. august 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

19Aug2008 PRIA pakub põllumehele toetust bioenergia tootmiseks

Maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.4.3 alusel makstav investeeringutoetus toetab põllumajandusettevõtjate tootmise mitmekesistamist ja konkurentsivõime parandamist. Bioenergia – soojuse, elektri ja transpordikütuse - kasutamise edendamine annab panuse ka tõhusama energiaturu kujundamisse, suurendades taastuvatest energiaallikatest toodetava energia osatähtsust. Bioenergia kultuuride kasvatajad saavad toormele suurema tarnekindluse. Põllumeestel on biomassi võimalik toota ka ajutiselt kasutusest väljas oleval põllumaal (nt energiavõsa).

 

„Bioenergia tootmise toetus rakendub esmakordselt,“ nentis PRIA arengutoetuste osakonna juhataja asetäitja Mati Mõtte. „Toetus aitab rahastada investeeringuid selleks, et maaettevõtjad enda toodetud biomassist ise energiat toota ja seda ära kasutada saaksid. Eriti võib soovitada enda tarbeks bioenergia tootmist neile, kelle ettevõttes on energiatarve küllalt suur – näiteks aiandid ja laudad.“

 

Toetust makstakse 40-60% investeeringukõlbuliku kulu maksumusest, maksimaalselt 4,69 miljonit krooni ühe taotluse kohta programmperioodil. Toetust saab kasutada biomassi töötlemiseks ja bioenergia tootmiseks vajaliku hoone ehitamiseks, sinna juurde kuuluvate kommunikatsioonivõrkude ja teede ehitamiseks, elektriseadmete ostmiseks ja paigaldamiseks, energiavõsa rajamiseks, bioenergia tootmiseks vajalike seadmete soetamiseks ja paigaldamiseks jmt. Toetusraha eest võib osta ka istutusmaterjali istandike rajamiseks.

 

Taotlusi võetakse vastu  kuni 17. septembrini 2008. a  PRIA maakondlikes büroodes, lisainfot ja taotluse täitmiseks vajalikke vorme saab PRIA büroodest ning kodulehelt www.pria.ee.

Toetuse määramise otsused teeb PRIA 90 tööpäeva jooksul pärast taotlusvooru lõppu, 2009.a jaanuarikuu lõpuks. Kui abikõlbulikke projekte laekub rohkem kui on meetme eelarves raha, koostatakse projektide paremusjärjestus – hindamiskriteeriumid on kehtestatud põllumajandusministri määrusega. Investeering tuleb toetuse saajail ära teha kahe aasta jooksul, toetus makstakse välja pärast kuludokumentide esitamist ja investeeringuobjekti kohapealset kontrolli.

 

Bioenergia tootmise investeeringutoetust rahastab 75% ulatuses Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond (EAFRD)  ning 25% ulatuses Eesti riik. Käesoleva taotlusvooru eelarves on toetuste maksmiseks raha 69,6 mln krooni.

Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus