Lisatud: 19. august 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

19Aug2008 PRIA pakub põllumehele toetust bioenergia tootmiseks

Maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.4.3 alusel makstav investeeringutoetus toetab põllumajandusettevõtjate tootmise mitmekesistamist ja konkurentsivõime parandamist. Bioenergia – soojuse, elektri ja transpordikütuse - kasutamise edendamine annab panuse ka tõhusama energiaturu kujundamisse, suurendades taastuvatest energiaallikatest toodetava energia osatähtsust. Bioenergia kultuuride kasvatajad saavad toormele suurema tarnekindluse. Põllumeestel on biomassi võimalik toota ka ajutiselt kasutusest väljas oleval põllumaal (nt energiavõsa).

 

„Bioenergia tootmise toetus rakendub esmakordselt,“ nentis PRIA arengutoetuste osakonna juhataja asetäitja Mati Mõtte. „Toetus aitab rahastada investeeringuid selleks, et maaettevõtjad enda toodetud biomassist ise energiat toota ja seda ära kasutada saaksid. Eriti võib soovitada enda tarbeks bioenergia tootmist neile, kelle ettevõttes on energiatarve küllalt suur – näiteks aiandid ja laudad.“

 

Toetust makstakse 40-60% investeeringukõlbuliku kulu maksumusest, maksimaalselt 4,69 miljonit krooni ühe taotluse kohta programmperioodil. Toetust saab kasutada biomassi töötlemiseks ja bioenergia tootmiseks vajaliku hoone ehitamiseks, sinna juurde kuuluvate kommunikatsioonivõrkude ja teede ehitamiseks, elektriseadmete ostmiseks ja paigaldamiseks, energiavõsa rajamiseks, bioenergia tootmiseks vajalike seadmete soetamiseks ja paigaldamiseks jmt. Toetusraha eest võib osta ka istutusmaterjali istandike rajamiseks.

 

Taotlusi võetakse vastu  kuni 17. septembrini 2008. a  PRIA maakondlikes büroodes, lisainfot ja taotluse täitmiseks vajalikke vorme saab PRIA büroodest ning kodulehelt www.pria.ee.

Toetuse määramise otsused teeb PRIA 90 tööpäeva jooksul pärast taotlusvooru lõppu, 2009.a jaanuarikuu lõpuks. Kui abikõlbulikke projekte laekub rohkem kui on meetme eelarves raha, koostatakse projektide paremusjärjestus – hindamiskriteeriumid on kehtestatud põllumajandusministri määrusega. Investeering tuleb toetuse saajail ära teha kahe aasta jooksul, toetus makstakse välja pärast kuludokumentide esitamist ja investeeringuobjekti kohapealset kontrolli.

 

Bioenergia tootmise investeeringutoetust rahastab 75% ulatuses Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond (EAFRD)  ning 25% ulatuses Eesti riik. Käesoleva taotlusvooru eelarves on toetuste maksmiseks raha 69,6 mln krooni.

Uudised

Maaeluminister Tarmo Tamm andis täna Maaeluministeeriumis toimunud Eesti Vabariigi 101. aastapäevale pühendanud aktusel põllumajanduse ja maaelu edendajatele üle 3 ministeeriumi kuldmärki ja 33 hõbemärki.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus