Lisatud: 11. veebruar 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

11Veebr2005 PRIA ootab veiste ja uttede kasvatajaid toetust taotlema

Veistel ja uttedel, kelle kasvatamiseks toetust küsitakse, peavad olema kõrvamärgid kõrvas ja nad peavad olema 14. veebruari seisuga PRIAs loomade registris kirjas. Loomade kohta tuleb pidada arvestust (karjaraamatus) ja veistel peavad olema veisepassid.

Iga veise kohta võib taotleda kas veise või ammlehma kasvatamise toetust. Veiste kasvatamise toetust saab vähemalt ühekuune veis (14. veebrari seisuga). Ammlehma kasvatamise toetust saavad lihaveised ja lihatõu ristandid - nii lehmad kui ka lehmmullikad. Mullikad peavad olema 14. veebruariks 8 kuu vanused. Ammlehmatoetust saavad ka piimatõugu lehmad, kes on 14. veebruari seisuga lihaveiste jõudluskontrolli all ja kellel on 14. veebruarile eelnenud aasta jooksul sündinud vähemalt 50%-lise lihatõu veresusega vasikas.

Uttede kasvatamiseks saab toetust vähemalt 10 ute kohta, kes on hiljemalt 24. aprilli 2005 seisuga vähemalt üheaastased.

Veise ja ute kasvatamise toetuse saamiseks peab taotleja pidama karjas sama arvu loomi toetuse taotlemise päevast kuni 24. aprillini 2005 (kaasa arvatud). Ammlehma toetuse saamiseks tuleb pidada kuni 24. aprillini karjas taotlusele märgitud lehmi ja lehmmullikaid ja neid ei saa asendada.

Loomapidajad saavad PRIA piirkondlikest büroodest loomade registrinumbritega väljatrüki, kuhu tuleb märkida, milliste veiste kohta nad veise- või ammlehmatoetust taotlevad. Utetoetuse puhul tuleb märkida taotlusele ainult nende uttede arv, kelle kohta toetust taotletakse.

Loomakasvatustoetuse taotleja peab esitama pindalatoetuste taotlemise ajal (2.-27. maini) ühtse pindalatoetuse taotluse, millel ta näitab oma maakasutuse ka juhul, kui ta ühtset pindalatoetust ei taotle. Maakasutuse andmed on vajalikud selleks, et tagada edaspidi püsirohumaade pinna säilimine 2005. aasta tasemel.

Põllumajandusminister kehtestab veise, ammlehma, piimalehma ja ute kasvatamise toetuse ühikumäärad hiljemalt 30. maiks. Toetuse saajad selguvad 10. juuniks ja toetus makstakse välja ajavahemikus 27. juunist kuni 30. septembrini.

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike