Lisatud: 11. veebruar 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

11Veebr2005 PRIA ootab veiste ja uttede kasvatajaid toetust taotlema

Veistel ja uttedel, kelle kasvatamiseks toetust küsitakse, peavad olema kõrvamärgid kõrvas ja nad peavad olema 14. veebruari seisuga PRIAs loomade registris kirjas. Loomade kohta tuleb pidada arvestust (karjaraamatus) ja veistel peavad olema veisepassid.

Iga veise kohta võib taotleda kas veise või ammlehma kasvatamise toetust. Veiste kasvatamise toetust saab vähemalt ühekuune veis (14. veebrari seisuga). Ammlehma kasvatamise toetust saavad lihaveised ja lihatõu ristandid - nii lehmad kui ka lehmmullikad. Mullikad peavad olema 14. veebruariks 8 kuu vanused. Ammlehmatoetust saavad ka piimatõugu lehmad, kes on 14. veebruari seisuga lihaveiste jõudluskontrolli all ja kellel on 14. veebruarile eelnenud aasta jooksul sündinud vähemalt 50%-lise lihatõu veresusega vasikas.

Uttede kasvatamiseks saab toetust vähemalt 10 ute kohta, kes on hiljemalt 24. aprilli 2005 seisuga vähemalt üheaastased.

Veise ja ute kasvatamise toetuse saamiseks peab taotleja pidama karjas sama arvu loomi toetuse taotlemise päevast kuni 24. aprillini 2005 (kaasa arvatud). Ammlehma toetuse saamiseks tuleb pidada kuni 24. aprillini karjas taotlusele märgitud lehmi ja lehmmullikaid ja neid ei saa asendada.

Loomapidajad saavad PRIA piirkondlikest büroodest loomade registrinumbritega väljatrüki, kuhu tuleb märkida, milliste veiste kohta nad veise- või ammlehmatoetust taotlevad. Utetoetuse puhul tuleb märkida taotlusele ainult nende uttede arv, kelle kohta toetust taotletakse.

Loomakasvatustoetuse taotleja peab esitama pindalatoetuste taotlemise ajal (2.-27. maini) ühtse pindalatoetuse taotluse, millel ta näitab oma maakasutuse ka juhul, kui ta ühtset pindalatoetust ei taotle. Maakasutuse andmed on vajalikud selleks, et tagada edaspidi püsirohumaade pinna säilimine 2005. aasta tasemel.

Põllumajandusminister kehtestab veise, ammlehma, piimalehma ja ute kasvatamise toetuse ühikumäärad hiljemalt 30. maiks. Toetuse saajad selguvad 10. juuniks ja toetus makstakse välja ajavahemikus 27. juunist kuni 30. septembrini.

Uudised

Maaeluminister Tarmo Tamm allkirjastas mesilaspere toetuse määruse. Mesilasperede toetus aitab kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele ja põllumajanduskultuuride saagikuse kasvule.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner