Lisatud: 30. aprill 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

30Apr2008 PRIA ootab reedest maaharijaid pindalatoetusi taotlema

Pindalatoetused on mõeldud selleks, et aidata maaharijatel kanda maa korrashoidmise kulu, kompenseerida keskkonnasõbraliku ja mahepõllumajandusliku tootmise tavalisest kõrgemaid kulutusi, säilitada keskkonnaväärtuslikke Natura 2000 võrgustikku jäävaid alasid ning toetada ebasoodsamates piirkondades tegutsevaid põllumajandusettevõtjaid. Teist aastat saab PRIAst taotleda toetust energiakultuuride kasvatamiseks.

Esmakordne on tänavu tootmisest lahtiseotud toetus heinaseemne eest, mida makstakse selle alusel, kui palju oli taotlejal heinaseemne põlluna tunnustatud põllu-hektareid 2006. aastal.

Mullu oli pindalatoetuse taotlejaid 17 550.

PRIA menetlusbüroo juhataja Terje Kukk soovitab taotlejatel enne taotluse esitamist põhjalikult tutvuda toetuse tingimustega: „Kõik nõuded on iga toetuseliigi kohta kirjas põllumajandusministri vastavas määruses ja PRIA koostatud infovihikus „Abiks taotlejale“, mõlemad on kättesaadavad ka PRIA kodulehel www.pria.ee ja regionaalsetes büroodes. Nõuete mittetäitmine võib tuua kaasa toetussumma vähendamise või taotluse rahuldamata jätmise.“

Oluline on, et taotlusaluste põldude suurused oleks õigesti taotlusele kantud. „Taotlusele ja kaardile tuleb põllu andmed kanda täpselt selliselt, kuidas taotleja põldu taotlemise aastal tegelikkuses kasutab“, rõhutas Kukk.

Nendel, kes  2007.a alustasid keskkonnasõbraliku või mahepõllumajandusliku tootmise viieaastase kohustusega perioodi või liituvad viimatinimetatuga tänavu, tuleb arvestada sellega, et 2009.a hakkavad neile kehtima senisest rangemad nõuded ning neil algab uus 5-aastane kohustuse periood.

PRIA teenindusjuht Epp Schmidt soovitab taotlejail kasutada tänavu esmakordselt pakutavat võimalust endale taotluse esitamise aeg piirkondlikus büroos ette registreerida. „See on hea võimalus, kuidas vältida tüütut järjekorras ootamist ja hajutada pikki järjekordi,“ ütles Schmidt. Aega saab broneerida internetis aadressil www.pria.ee/reg või telefonil 7377 679. Samalt numbrilt saab küsida lisainfot pindalatoetuste kohta.

Taotlusvooru eel saatis PRIA kõigile varem pindalatoetusi taotlenuile koju blanketid taotluste vormistamiseks, meeldetuletuseks taotleja poolt varem võetud kohustuste loetelu, tema põllumassiivide kaardid ning kokkuvõtliku juhendi taotlemistingimuste kohta. Taotluse juures tuleb kasutada tänavu saadetud kõige värskemaid kaarte.

Taotluste vastuvõtt toimub PRIA regionaalsetes büroodes ja keskuses 2.-21. maini tööpäeviti kell 8.30-16.30. Viimastel päevadel tekkiva võivate järjekordade leevendamiseks töötavad bürood 19. ja 20. mail kella 18-ni.

Hilinenud taotlusi võetakse vastu 22. maist 16. juunini, kuid iga hilinetud tööpäeva eest väheneb siis toetuse summa 1% võrra.

Pärast taotluste vastuvõttu kontrollib PRIA esitatud andmete õigsust, võrreldes taotlustes kirjapandud andmeid registrites olevatega. Kuni oktoobrini kontrollivad PRIA inspektorid toetuse saamise tingimuste täitmist ka põldudel kohapeal – see hõlmab vähemalt 5% taotlejaist. Kolmanda kontrollmeetodina on kasutusel satelliidilt tehtav kaugseire, mis võimaldab täpselt tuvastada nii põldude suurusi, maade heas korras olekut kui ka kasvavaid kultuure.

PRIA teeb ühtse pindalatoetuse ja täiendavate otsetoetuste määramise käskkirjad 1. detsembriks ning maksab toetused välja hiljemalt 30. juuniks 2009. Osal keskkonnatoetustel toimub väljamaksmine juba 15. oktoobriks 2008. Suurem osa keskkonnatoetustest määratakse 25. jaanuariks 2009 ning makstakse samuti välja hiljemalt 30. juuniks 2009.

 

Lisa: Toetuste määrad

 

Toetuse liik

Toetuse määr kr/ha

Ãœhtne pindalatoetus

põllumajandusminister kinnitab 24.11.08

täiendav otsetoetus

sama

keskkonnasõbralik tootmine:

 

põllumajandusmaa

714

looduslik või püsirohumaa

331

mahepõllumajanduslik tootmine:

 

looduslik ja püsirohumaa

1156

põllukultuuride kasvatamine

1516

püsikultuuride kasvatamine

3764

Poollooduslike koosluste hooldus

2910

puisniitude hooldus

3725

Ebasoodsamate alade toetus

391

Energiakultuuri toetus

kuni 45 eurot/ha

Natura 2000 ala põllumaa toetus

502

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike