Lisatud: 21. august 2009

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

21Aug2009 PRIA ootab puidutöötlejaid investeeringutoetust taotlema

Puidulisi metsandussaaduseid töötlevad mikroettevõtted saavad alates 24. augustist esitada PRIA maakondlikesse teenindusbüroodesse taotlusi investeeringutoetuse saamiseks.

Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meede „Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus" võimaldab toetust saada mikroettevõtjatel, kes tegelevad puidu kui toormaterjali töötlemisega raiumisest kuni kuivatamiseni. Toetusega hüvitatakse puidu töötlemise jaoks masina või seadme ostmist, automaatika ja IT-seadmete ja tarkvara soetamist ja paigaldamist, litsentsi, patendi või kasuliku mudeli ostmist ning leiutisele õiguskaitse taotlemist patendina või kasuliku mudelina.

Paljud taotlejad sooviksid selle toetuse abil soetada ka seadmeid-masinaid termotöödeldud, hööveldatud, lihvitud või freesitud puidu valmistamiseks, ent selle jaoks toetust ei saa; erandiks on vaid seadmed toorpuidust freespalgi tootmiseks.

Hüvitis võib ulatuda kuni 50%-ni abikõlbulikest kulutustest. Selle meetme toetuste summa ühe taotleja kohta võib programmperioodi jooksul ulatuda 3,1 miljoni kroonini. Raietehnika soetamiseks makstakse ühele taotlejale aastas kuni pool miljonit krooni.

Meetme eesmärk on toetada toorpuitu töötlevate mikroettevõtete konkurentsivõimelist arengut, soodustades innovaatilise ja uuendusliku tehnoloogia kasutuselevõttu ning toodete sortimendi laiendamist. Tänavuse taotlusvooru eelarve on 16,5 mln krooni. Mullu määras PRIA 20 taotlejale investeeringute hüvitiseks 18 mln krooni. 

Toetustaotlusi  võib esitada 24. augustist kuni 11. septembrini 2009 PRIA maakondlikes teenindusbüroodes. Taotlemiseks vajalikke vorme ja teavet saab PRIA kodulehelt www.pria.ee/metsandus2009/1.5.2 ja büroodest, lisainfot võib küsida infotelefonil 737 7678 või e-kirjaga aadressil info@pria.ee.

Pärast taotluste laekumist kontrollib PRIA nende nõuetele vastavust. Kui abikõlbulike toetustaotluste summa on taotlusvooru eelarvest suurem, siis koostab PRIA projektide paremusjärjestuse hindepunktide alusel, mille kriteeriumid on kirjas meetme määruse lisas.

PRIA on üheksa aasta jooksul vahendanud Eesti maaelu, põllumajanduse, kalanduse ja metsanduse toetuseks üle 15 miljardi krooni toetusi, tänavune toetuste eelarve on 4,65 mlrd krooni.

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike