Lisatud: 19. märts 2009

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

19Mar2009 PRIA ootab põllumajandusmaa metsastamise toetust taotlema

31. märtsini saavad 2005. või 2006. aastal põllumajandusmaale toetusraha abil metsakultuuride rajajad esitada PRIA-sse taotlusi metsakultuuride hooldus- või täiendamistoetuse saamiseks.

Toetusi makstakse maaelu arengukava alusel väärtusliku metsamaa kujunemiseks senisel põllumajandusmaal. Selleks on kokku kolme liiki toetusi. Metsakultuuri rajamise toetuse abil tegid maaomanikud 2005.-2006.a metsakultuure kokku rohkem kui 3200 hektarile põllumajandusmaale, võttes ühtlasi kohustuse, et viie aasta pärast on rajatud mets säilinud vähemalt 80% esialgse pindala ulatuses ja igal hektaril kasvab vähemalt 1600 puud.

„Noore metsakultuuri hooldamis- ja täiendamistoetuse abil aidatakse kaasa juba rajatud kultuuri paremale säilimisele," ütles PRIA menetlusbüroo peaspetsialist Siret Tappo. „Neljal järjestikusel aastal pärast metsakultuuri rajamist on võimalik saada metsakultuuride hooldamise toetust ja ühel korral sama perioodi jooksul toetust kultuuri täiendamiseks uute istikutega juhul, kui üle 25% istikutest on hävinud."

Kui toetusalune metsakultuur hävib erakorralistel põhjustel - näiteks ulukikahjustuse tõttu -, siis tuleb taotlejal sellest kohe PRIA-le kirjalikult teatada. Kahjustuse tõendamiseks on vaja esitada ka Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse koostatud ekspertiisiakt.

Toetuse määr on metsakultuuride hooldustoetusel 1205 krooni ja täiendamistoetusel 2003 krooni hektari kohta sõltumata sellest, kui suuri kulutusi tegelikult tehti.

Metsakultuuri hooldamise ja täiendamisega seotud nõuete ning toetuse saamise tingimustega soovitame tutvuda PRIA kodulehel www.pria.ee/riiklikud_toetused/pollumaa_metsastamis/. Lisateavet saab infotelefonil 737 7679. Toetuse taotlusi võtavad 31. märtsini vastu PRIA maakondlikud teenindusbürood, sealt võib küsida ka taotluse ettetrükki.

Täiendamistoetuse määramise otsused teeb PRIA 15. augustiks ja toetused makstakse välja 10. oktoobriks 2009.a. Hooldustoetuse määramise otsus tehakse 2. jaanuariks, raha makstakse välja 2. veebruariks 2010.a.

PRIA vahendusel on 8,5 aasta jooksul makstud Eesti põllumajanduse, kalanduse ja maaelu toetamiseks toetusi enam kui 14 miljardi krooni ulatuses. Taotluste menetlejana on PRIA-l õigus ja kohustus kontrollida, et toetuste saajad õigusaktides sätestatud tingimusi täidaksid.

 

Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus