Lisatud: 19. märts 2009

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

19Mar2009 PRIA ootab põllumajandusmaa metsastamise toetust taotlema

31. märtsini saavad 2005. või 2006. aastal põllumajandusmaale toetusraha abil metsakultuuride rajajad esitada PRIA-sse taotlusi metsakultuuride hooldus- või täiendamistoetuse saamiseks.

Toetusi makstakse maaelu arengukava alusel väärtusliku metsamaa kujunemiseks senisel põllumajandusmaal. Selleks on kokku kolme liiki toetusi. Metsakultuuri rajamise toetuse abil tegid maaomanikud 2005.-2006.a metsakultuure kokku rohkem kui 3200 hektarile põllumajandusmaale, võttes ühtlasi kohustuse, et viie aasta pärast on rajatud mets säilinud vähemalt 80% esialgse pindala ulatuses ja igal hektaril kasvab vähemalt 1600 puud.

„Noore metsakultuuri hooldamis- ja täiendamistoetuse abil aidatakse kaasa juba rajatud kultuuri paremale säilimisele," ütles PRIA menetlusbüroo peaspetsialist Siret Tappo. „Neljal järjestikusel aastal pärast metsakultuuri rajamist on võimalik saada metsakultuuride hooldamise toetust ja ühel korral sama perioodi jooksul toetust kultuuri täiendamiseks uute istikutega juhul, kui üle 25% istikutest on hävinud."

Kui toetusalune metsakultuur hävib erakorralistel põhjustel - näiteks ulukikahjustuse tõttu -, siis tuleb taotlejal sellest kohe PRIA-le kirjalikult teatada. Kahjustuse tõendamiseks on vaja esitada ka Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse koostatud ekspertiisiakt.

Toetuse määr on metsakultuuride hooldustoetusel 1205 krooni ja täiendamistoetusel 2003 krooni hektari kohta sõltumata sellest, kui suuri kulutusi tegelikult tehti.

Metsakultuuri hooldamise ja täiendamisega seotud nõuete ning toetuse saamise tingimustega soovitame tutvuda PRIA kodulehel www.pria.ee/riiklikud_toetused/pollumaa_metsastamis/. Lisateavet saab infotelefonil 737 7679. Toetuse taotlusi võtavad 31. märtsini vastu PRIA maakondlikud teenindusbürood, sealt võib küsida ka taotluse ettetrükki.

Täiendamistoetuse määramise otsused teeb PRIA 15. augustiks ja toetused makstakse välja 10. oktoobriks 2009.a. Hooldustoetuse määramise otsus tehakse 2. jaanuariks, raha makstakse välja 2. veebruariks 2010.a.

PRIA vahendusel on 8,5 aasta jooksul makstud Eesti põllumajanduse, kalanduse ja maaelu toetamiseks toetusi enam kui 14 miljardi krooni ulatuses. Taotluste menetlejana on PRIA-l õigus ja kohustus kontrollida, et toetuste saajad õigusaktides sätestatud tingimusi täidaksid.

 

Uudised

Maaeluminister Tarmo Tamm allkirjastas mesilaspere toetuse määruse. Mesilasperede toetus aitab kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele ja põllumajanduskultuuride saagikuse kasvule.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike