Lisatud: 09. juuni 2003

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

09Jun2003 PRIA ootab põllumajanduskindlustustoetuse taotlusi

Kindlustustoetust saab põllumees, kes on loodusõnnetuse (näiteks põua, üleujutuse, tormi, rahe jne) vastu kindlustanud põllukultuurid või tõu- ja produktiivloomad. Seda toetust saab ka kalakasvataja, kes on loodusõnnetuse vastu kindlustanud kalakasvatuses kasvatatavad kalad.

Kindlustustoetuse perioodiks on üks kalendriaasta 20. juunist 2002. kuni 19. juunini 2003. a. Põllumajanduskindlustustoetust antakse kuni 40 % sellel perioodil kindlustuslepingu alusel tasutud kindlustusmaksetest.

Põllumajanduskindlustustoetuse saamiseks on kaks võimalust:

1. võimalus: taotleja esitab 30. juuniks PRIA-le taotluse, millel on kindlustusandja kirjalik kinnitus selle kohta, et kindlustusmaksed on tasutud.

2. võimalus: taotluse võib esitada ka kindlustusandja kaudu, kui taotleja on selles kindlustusfirmaga kokku leppinud. Kindlustusandja koostab talle esitatud taotlustest koondtaotluse ning esitab ise kõik taotlusdokumendid hiljemalt 30. juuniks PRIA-le.

Taotlusvorme ja juhendmaterjali saab PRIA büroodest ja koduleheküljelt. Lisainfo telefonil 07 371 273, arengutoetuste büroo peaspetsialist Eva Unt.

Eelmisel aastal maksti 117 põllumehele 156 kindlustuslepingu alusel 613 451 krooni kindlustustoetust.

 

Heli Raamets
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) pressinõunik

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus