Lisatud: 03. juuli 2006

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

03Jul2006 PRIA ootab maaparandustoetuse taotlusi

Meede hõlmab suuri maaparandussüsteeme, mis paiknevad mitmel kinnistul. Investeeringutoetust saavad taotleda maaparandusühistud ning ettevõtjad. Kokku on tänavu selleks toetuseks ette nähtud kuni 74 miljonit krooni.

 

Toetuse määr on maaparandusühistul kuni 90% ja ettevõtjal kuni 75% investeeringu abikõlblikust maksumusest. Toetatakse maaparandussüsteemi ehitamist (toetus maksimaalselt 3,9 mln kr), rekonstrueerimist ja uuendamist (toetus maksimaalselt 5,47 mln kr) ning juurdepääsutee ehitamist ja rekonstrueerimist (toetus maksimaalselt 1,5 mln kr). Toetust on võimalik saada ka projekti ettevalmistamisega seotud kuludele.

 

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta kõikide tegevuste raames kokku võib olla 7 miljonit krooni kalendriaastas. Kui taotleja on saanud sama meetme raames toetust ka eelmisel aastal, siis kahe aasta peale kokku on võimalik saada toetust kuni 12 miljonit krooni.

 

Taotlejal tuleb enne toetuse taotlemist kooskõlastada kohaliku maaparandusbürooga ülevaatusleht ja investeeringuobjekti uuendamise korral maaparandussüsteemi uuendustööde kava, mitterahalise sissemaksena arvestatavate tööde kava ning maaparandussüsteemi kaart, millele on märgitud uuenduskavas ettenähtud uuendustööd ja mahud.

 

Võrreldes eelmise aasta taotlusvooruga on peamiseks muutuseks, et sel aastal peab maaparandusühistu, kes taotleb toetust ka maaparandussüsteemi uuendamiseks, tegutsema kinnisasja omaniku antud õiguse alusel. Kuna tegemist on pikaajalise investeeringuga maasse, on vajalik, et kinnisasja omanik (või valdaja), kelle maal investeeringuobjekt asub ja mittetulundusühing sõlmiksid lepingu, milles sätestatakse toetuse võtmisega kaasnevad poolte õigused ja kohustused.

 

Investeeringutoetus makstakse välja kolme kuu jooksul pärast investeeringu eest tasumist ja nõuetele vastavate kuludokumentide esitamist. Toetuse abil tehtud investeeringut tuleb kasutada sihipäraselt vähemalt viie aasta jooksul

 

Möödunud aastal määras PRIA 43 taotluse kohta 62 mln kr maaparandustoetust, mille abil tehakse 70 mln kr ulatuses maaparandusinvesteeringuid.

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus