Lisatud: 22. detsember 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

22Det2008 PRIA ootab külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetuse taotlusi

Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) pärinevat toetust on Eestis makstud ka varem ning populaarseimad kasutusalad on olnud külakeskuste ja seltsimajade rajamine. „Selliseid keskusi on ehitatud ja renoveeritud üle Eesti kõikjale ning neist on saanud kohalikule rahvale populaarsed ning väga vajalikud kooskäimiskohad,“ tõdes PRIA maaelu investeeringutoetuste büroo juhtivspetsialist Bella ¦tenov. „Seal töötavad huvialaringid, i-punktid, raamatukogud, saab kasutada internetiühendust ja arvuteid. Samuti on selle toetuse abil korrastatud palju matka- ja spordiradu, ujumiskohti, seatud üles viitu, rajatud peoplatse kiikede, lõkkekohtade, laululavadega.“

¦tenov ütles, et jätkuvalt saab toetuse abil soetada rahvariideid, muusikariistu ja helitehnikat (kaht viimast esmakordselt ka eraldi), sisustada avalikuks kasutuseks mõeldud kooskäimiskohti. „Esimest korda saab toetust ka kunagiste põllumajandushoonete lammutamiseks, kui rajatis endiseks kasutamiseks enam ei sobi ja lammutamiseks on olemas luba.“

Varasematest taotlemistingimustest erineb ¦tenovi sõnul nõue, et kohalik omavalitsus ei saa olla taotlejaks oleva MTÜ või sihtasutuse asutaja ega ka osanik.

Toetuste suurus kogu kavandatavast investeeringust sõltub sellest, kes on taotleja: MTÃœ-d ja SA-d saavad 90%, väikeettevõtjad kuni 70%  ning keskmise suurusega ettevõtjad 60% investeeringuobjekti abikõlblikust maksumusest. Kui objekti asukoht piirneb Tallinnaga või asub Harjumaal, on toetuse osakaal pisut väiksem.

Taotlusi võetakse vastu 22. detsembrist 2008 kuni 28. jaanuarini 2009 PRIA maakondlikes teenindusbüroodes. Büroodest ja PRIA kodulehelt www.pria.ee saab ka meetme kohta lisainfot ja taotlusvorme, samuti või abi küsida infotelefonil 737 7678.

Nagu eelmistes taotlusvoorudes, hindab PRIA esmalt laekunud taotluste nõuetekohasust ning sobivaks hinnatute asjakohasust hindavad seejärel maakondlikud komisjonid. Nemad koostavad ka projektide paremusjärjestuse. PRIA teeb toetuse määramise otsused 100 tööpäeva jooksul pärast taotlusvooru lõppu. Seejärel on taotlejail kaks aastat aega investeering ellu viia ja esitada PRIAle kuludokumendid, mille kontrollimise järel maksab PRIA toetuse välja.

Mille jaoks on külade uuendamise ja arendamise toetust mullu Eestis kasutatud ja kui suured on käesoleva taotlusvooru eelarved maakondade lõikes, võib näha siit: http://www.pria.ee/riiklikud_toetused/kulade_uuendamise_ja_1/

PRIA on käesoleva aasta lõpuks toetanud Eesti maaelu, põllumajandust, metsandust ja kalandust kokku umbes 12 miljardi krooniga. Toetuste taotlemise tingimused on välja töötanud Euroopa Komisjon ja Eesti Põllumajandusministeerium. PRIA rakendab meetmeid vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele ning ametil on õigus ja kohustus kontrollida, et toetuste saajad neid tingimusi täidaksid.

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner