Lisatud: 25. august 2006

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

25Aug2006 PRIA ootab kohalikke tegevusgruppe LEADERi toetust taotlema


Toetuse eesmärgiks on edendada elu maapiirkonnas kohaliku koostöö kaudu ning toetada kohalikke tegevusgruppe selleks vajalike teadmiste saamisel. Toetuse saajaks on kohalik tegevusgrupp - ettevõtjaid, kodanikeühendusi ja kohalikke omavalitsusi ühendav piirkondlik mittetulundusühing.

Toetatakse tegevusgrupi arendamist, tegevuspiirkonna arengustrateegia väljatöötamist  ning maaelu arengu alast riigisisest ja rahvusvahelist koostööd. Toetust antakse kuni 2 miljonit krooni ühe tegevusgrupi kohta.

Kuni kolme tegevusgrupi puhul toetatakse ka tegevusgrupi strateegias toodud tegevuste elluviimist ja neil tegevusgruppidel on võimalik saada toetust kuni 5,6 miljonit krooni.

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust ja neis esitatud andmete õigsust. Põllumajandusministri poolt moodustatud komisjon hindab nõuetele vastavad taotlused ning teeb neist paremusjärjestuse. Taotlused vaadatakse läbi ja toetus määratakse käesoleva aasta lõpuks. 

Kohalikul initsiatiivil põhinevate arendusprojektide elluviimine - LEADER (meede 3.6) on viimane riikliku arengukava (RAK) kolmanda prioriteedi raames avatud toetusmeede. RAKi kolmanda prioriteedi ehk maaelu, põllumajanduse ja kalanduse arendamiseks on aastatel 2004-2006 võimalik 12 toetusmeetme (meetmed 3.1 kuni 3.12) raames jagada 1,5 miljardit krooni. Sellest 1,08 miljardit krooni pärineb ELi struktuurifondidest EAGGF ja FIFG.


 

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner