Lisatud: 18. märts 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

18Mar2008 PRIA ootab 7000 loomapidajat loomatoetusi taotlema

„Suures osas on toetuse tingimused jäänud võrreldes eelmiste aastatega samaks, kuid mõned muutused siiski on. Lisandunud on ka üks täiesti uus toetusskeem,“ selgitas PRIA toetuste osakonna juhataja asetäitja Terje Kukk. „Aga taotluste esitamises oleme astunud küll suure sammu edasi – kõik soovijad saavad oma taotlused meile esitada kliendiportaali e-PRIA vahendusel internetis,“ ütles ta.

Ammlehma ja ute kasvatamiseks makstakse täiendavat otsetoetust loomade eest, kes on karjas olemas 19. märtsi 2008.a seisuga ning keda peetakse vähemalt 12. maini. Ammlehmad ja lehmmullikad peavad olema taotlusvooru alguseks vähemalt kaheksakuused, toetusõiguslikud tõud ja ristandid on loetletud toetuse juhendis. Ute kasvatamise täiendava otsetoetuse tingimuseks on, et karjas on vähemalt 10 utte, kes 12. maiks on vähemalt üheaastased.

Veel on võimalik taotleda tootmisest lahtiseotud täiendavaid otsetoetusi uttede, veise loomühikute ja piimakvoodi kohta. Siin võetakse aluseks 2007. aastal täiendavate loomatoetuste taotlemise menetlemisel kindlaks tehtud piimakvoodi või veise loomühikute kogused. Tootmisest lahtiseotud utetoetus on tänavu esmakordne: ka siin on taotlemise aluseks referentsaastal ute kasvatamise toetuse menetlemise käigus kindlaksmääratud loomade arv (vähemalt 10).

Ãœle 7000 loomatoetuste taotleja on PRIA üks arvukamaid taotlejate-gruppe, kellelt laekub PRIA loomade registrisse aastas ligi 400 000 paberdokumenti. Kui enamikke registritoiminguid on juba terve aasta saanud teha e-PRIA vahendusel, siis nüüd lisandus neile ka loomatoetuste taotlemine.  e-PRIA projektijuhti Hannese Lehemetsa kinnitusel jätkub e-PRIA arendamine selle nimel, et  2010.aastal oleks võimalik kõiki toetusi PRIAst elektrooniliselt taotleda.

e-PRIA kasutamiseks on vaja internetiühendusega arvutit ning ID-kaarti koos selle lugejaga või internetipanga kasutajatunnuseid. e-PRIA üksikasjalik kasutusjuhend vaatab vastu kliendiportaalist https://www.eesti.ee/epria/ ning samm-sammult annab taotlusvormide täitmise käigus nõu programm ise. Abi saab e-PRIA kasutaja ka telefonil 737 7677 või kirjutades meiliaadressil portaal@pria.ee.

Peamiste põhjustena, miks eelistada e-taotlemist, on PRIA peadirektori asetäitja ning e-PRIA arendamise üks initsiaatoreid Ahti Bleive toonud mitu argumenti: „Esiteks jääb taotlejal ära sõit PRIA büroosse ja võimalik järjekorras seismine. Samuti on portaalis suur osa taotlusest juba eeltäidetud ja loomapidaja ei pea enam ükshaaval sisestama kõikide loomade andmeid - need tulevad automaatselt PRIA registritest. Piisab paarist hiireklikist, et taotlust teele saata. Sellega väheneb ka vigade arv taotluste esitamisel, sest toimuvad automaatsed registrikontrollid meie andmetega ning esmased vead saab taotleja kohe parandada.“

Täpsemat teavet loomatoetuste taotlemiseks saab PRIA kodulehelt www.pria.ee ja piirkondlikest büroodest. Loomatoetuste taotluste vastuvõtt kestab 19. märtsist 6. aprillini, toetuste määramise otsused teeb PRIA 10. juuniks ning raha makstakse välja hiljemalt 30. septembriks.

Toetuse määrad kinnitab põllumajandusminister vastavalt esitatud taotluste mahule. Mullu maksis PRIA täiendavaid  loomatoetusi kokku 473 mln krooni. Iga ammlehma eest maksti 1889 kr, veise loomühiku kohta 1230 kr ja piimakvoodi iga piimakilogrammi eest 40 senti.

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner