Lisatud: 30. mai 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

30Mai2005 PRIA ootab 10. juunini põllumaa metsastajatelt dokumente

Istutatavas okaspuukultuuris peab olema vähemalt 25% lehtpuid. Vähem lehtpuid võib istutada juhul, kui keskkonnateenistus on märkinud taotlusele vastava kinnituse. Metsapuutaimed peavad olema soetatud tänavu ja varustatud päritolu tõendava dokumendiga.

Põllumaa metsastamise toetust sai taotleda 14.-24. märtsini. Toetust taotles 808 isikut, kokku 2343 hektari metsastamiseks. Praeguseks on PRIA-le esitatud 392 soetusdokumenti ja 44 isikut on teatanud, et loobuvad toetuse taotlemisest.

Toetuse eesmärgiks on vähendada põllumajanduslikust kasutusest välja jäänud maade osakaalu ja parandada maastike mitmekesisust. Metsakultuuri rajamise toetust makstakse 13 801 krooni hektari kohta. Toetatakse metsapuutaimede soetamist, maapinna istutamiseks ettevalmistamist ja taimede istutamist. Ei toetata jõulupuuistanduste rajamist ega pehmete lehtpuude (välja arvatud kaasikud) istutamist.

Toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsus tehakse 1. augustiks. Toetus makstakse välja hiljemalt 10. oktoobriks.

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike