Lisatud: 10. juuni 2016

Viimati muudetud: 14. juuni 2016

A A A
Prindi rss

Uudised

10Jun2016 PRIA määras kiviaedade taastamise toetusteks 1,5 miljonit eurot

PRIA määras veebruaris esitatud taotluste põhjal 197 füüsilisele ja juriidilisele isikule kokku 1 499 409 eurot toetust ligi 70 kilomeetri kiviaedade taastamiseks.

Maaelu arengukava kiviaedade taastamise meede on ellu kutsutud selleks, et säilitada ja suurendada maastike esteetilist, ajaloolist ja kultuurilist väärtust, luua elupaiku ning suurendada bioloogilist mitmekesisust. Perioodil 2014-2020 on selle toetusmeetme rahastamiseks planeeritud 2,5 mln eurot, sellest 1,5 mln tänavuseks taotlusvooruks.

Taotlusi toetuse saamiseks võttis PRIA vastu veebruaris – 492  taotlejat soovisid kokku saada ligi 3,8  mln eurot. Toetust on võimalik saada sellises piirkonnas, kus kiviaiad on traditsiooniliselt esinenud ning kunagise kiviaia asukoht on looduses visuaalselt tuvastatav. Meetme määrus kehtestab teisigi nõudeid kiviaia asukoha, ladumisviisi ja mõõtude, kivide päritolu jm kohta ning kohustab enne töödega alustamist võtma muinsuskaitse-spetsialistilt konkreetse kiviaia taastamiseks nn määrangu.

Taotluste menetlemise käigus toimus ka Muinsuskaitseameti ekspertide kohapealseid kontrolle. Mõnelgi juhul selgus, et kiviaia asukoht pole looduses tuvastatav või on aed juba enne toetuse määramist valmis. Palju oli probleeme selle tuvastamisega, kas taastatav kiviaed piirneb vähemalt 80% ulatuses põllumajandusmaaga, nagu määrus nõuab.

Kuna toetuse-soove oli eelarvest oluliselt rohkem, määras PRIA toetused hindamiskriteeriumide alusel koostatud paremusjärjestuse põhjal.

Taotlusi esitati küll 11 maakonnast, aga toetused määrati 9 maakonnas kiviaedade taastamiseks (vt tabel ja toetusesaajate nimekiri). Kõige arvukamalt on toetusesaajaid Saaremaal, kus toetuse abil tahetakse taastada üle 47 km kiviaedu.

Toetuse ühikumäär ühe meetri kiviaia taastamiseks on 60–90 cm kõrguse kiviaia puhul 16 eurot ja üle 90 cm kõrge aia puhul 25 eurot. Toetust rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest. PRIA maksab määratud toetuse välja siis, kui toetuse saaja taastab määrangu-kohase kiviaia ja esitab selle kohta aruande. Aega on selleks kaks aastat.

Lisa:

Kiviaia taastamise toetuse määramine maakondade lõikes 2016.a

Maakond

Toetuse saajate arv

Taastatava kiviaia pikkus, m

Määratud toetuse summa

HARJUMAA

16

3 850,50

75 018,00

HIIUMAA

2

135,00

2 160,00

IDA-VIRUMAA

1

190,00

3 040,00

LÄÄNEMAA

9

1 927,00

35 557,00

LÄÄNE-VIRUMAA

6

1 616,00

29 645,00

PÄRNUMAA

19

9 232,00

157 288,00

RAPLAMAA

9

4 205,50

91 997,50

SAAREMAA

128

47 279,59

1 068 102,04

VILJANDIMAA

7

1 555,30

36 601,00

Kokku:

197

69 990,89

1 499 408,54

 

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike