Lisatud: 30. november 2017

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

30Nov2017 PRIA määras kaluritele toetused uute püügivahendite soetamiseks

51 kalurit on novembrikuu lõpuks saanud PRIAlt positiivsed vastused taotlustele püügivahendite parendamise toetuse saamiseks. Kokku on toetusi määratud 2 114 367 eurot, kümme taotlust on veel menetluses.

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi meetme 1.15 „Püügivahendi parendamise toetus“ tänavune taotlusvoor oli sel programmperioodil esimene. Taotlusvooru esialgne eelarve oli 780 000 eurot. Kuna huvi toetuse vastu oli nii suur, et juba esimesel päeval laekus toetuse-soove kaks korda eelarvest rohkem, siis suurendas Maaeluministeerium eelarvet 3 630 120 euroni ning PRIA sai taotluste vastuvõttu jätkata 30. novembrini. Kokku laekus kaluri kalapüügiluba omavatelt ettevõtjatelt 72 taotlust 2 955 183 euro saamiseks.

Toetusega soodustatakse Peipsi ja Pihkva järvel ning Lämmijärvel kindla silmasuurusega selektiivse ankurdatud mõrra kasutuselevõtmist. Samuti kehtestab määrus muid nõudeid püügivahendite omadustele. Rannapüügilaevade puhul toetatakse püügivahenditel spetsiaalseid materjale ja vahendeid, mis aitavad kaitsta hüljeste vastu.

PRIA kalandustoetuste büroo juhataja Piret Ilvese sõnul paistis taotluste menetlemisel silma, et võrdväärsete omadustega püügivahendite jaoks küsiti toetusi silmatorkavalt erinevate, sh üsna kõrgete hindade alusel. Kui kulud ei ole realistlikud võrreldes sama töö, teenuse või soetatava vara turuhinnaga või kui ei ole selge, milliste arvutuste ja hinnangute alusel on taotlejal eelarve koostatud, siis ei saa taotlus kulude mõistlikkuse eest vajalikku hindepunkti: miinimumnõuded pole täidetud ja PRIA-l pole võimalik toetust määrata.

„Andsime taotlejatele, kelle püügivahendite hinnad ei vastanud meie arvates turuhinnale, võimaluse oma hindade kujunemise arvutuskäiku selgitada. Selle tulemusena korrigeerisid püügivahendite valmistajad oma hindasid kas siis liiga kõrgete mõrra valmistamise töötasude või üleliigselt arvestatud mõrramaterjali arvelt,“ rääkis Ilves probleemi lahenemisest.  

 „Kuna selle meetme taotlusvoore võib tulla ka edaspidi, siis loodame, et taotlustes esitatud kulude ja turuhindadele vastavuse osas enam probleeme ei teki ja taotluste menetlemine kujuneb tulevikus sujuvamalt,“ ütles ta.

Püügivahendi parendamise toetust rahastatakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist ning Eesti riigieelarvest. Toetus makstakse välja siis, kui toetuse saaja viib taotluses kirjeldatud tegevused ellu ja esitab maksetaotluse. Samuti peab ta võimaldama PRIAl enne püügivahendi püügile viimist kohapeal kontrollida toetuse abil parendatud püügivahendi vastavust taotlusele ja hinnapakkumisele.

Andmeid määratud toetuste kohta saab  vaadata PRIA kodulehelt.

 

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike