Lisatud: 08. oktoober 2015

Viimati muudetud: 09. oktoober 2015

A A A
Prindi rss

Uudised

08Okt2015 PRIA maksis väiketootjatele välja toetuse bioohutusnõuete täitmiseks või seakasvatuse lõpetamiseks

PRIA maksis oktoobri esimesel nädalal kaheksale väiketootjale välja 120 000 eurot toetust sigade Aafrika katkuga seoses bioohutusnõuete täitmiseks või seakasvatuse lõpetamiseks.

Toetuse saamiseks oli võimalik taotlusi esitada ajavahemikul 17.- 31. augustini. Kõnealune taotlusvoor oli suunatud vaid seakasvatajatele, et aidata nende tootmishoonetes sigade Aafrika katku vältimiseks rakendada vajalikke täiendavaid kohustuslikke bioohutusnõudeid või selleks, et seakasvatus lõpetada ja enda majandustegevus ümber korraldada. Maaelu Arengukava 2014-2020 meetmest „Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus“ oli ühel taotlejal võimalik taotleda maksimaalselt 15 000 eurot toetust.

Esitatud 15 taotlustest rahuldati kaheksa kogusummas 120 000 eurot. Toetust saanud tootjatest kaks taotlejat plaanivad tõhustada bioohutusmeetmeid, ülejäänutel on eesmärk kavandada tegevus ümber ja alustada seakasvatuse asemel näiteks linnu-, lamba- või lihaveiste kasvatust. Selleks plaanitakse soetada tehnikat ning investeerida hoonete ja muu taristu laiendamiseks ning ümberehitamiseks.

Seitsme toetust mittesaanud taotluse puhul oli kahel juhul põhjuseks see, et tootjad olid meetme käesoleva aasta kevadel toimunud esimesest taotlusvoorust juba maksimummääras toetust saanud. Ülejäänud juhtudel oli toetuse mittesaamise põhjuseks määruse nõuetele mittevastamine – peamise põhjusena see, et tootjad ületasid määrusega sätestatud müügitulu piirnorme.

Väiketootjatele mõeldud toetusmeetmega samaaegselt oli võimalik sigade Aafrika katkuga seonduvalt toetust taotleda ka suurtootjatel. Toetust taotles 41 tootjat kokku 5 946 961 eurot.
Selle toetusmeetme menetlustoimingutega loodab PRIA valmis jõuda oktoobri lõpuks.


Eesti maaelu arengukava 2014–2020 on Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest rahastatav programm, mille raames toetatakse põllumajanduse ja maaelu arengut kokku ligi ühe miljardi euroga. Uus maaelu arengukava keskendub viiele valdkonnale – teadmussiire, konkurentsivõime, toidutarneahel, keskkond ning maaettevõtlus ja kohalik algatus.​

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike