Lisatud: 27. oktoober 2009

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

27Okt2009 PRIA maksis 54 põllumehele heinaseemne-toetuse välja

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) maksis möödunud nädalal 54 põllumajandustootjale välja kokku 0,8 miljonit krooni heinaseemne täiendavat otsetoetust.

Heinaseemne-toetus on nn tootmisest lahtiseotud toetus, mida makstakse tänavu tingimusel, et taotleja omab 2006. aastal põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse taotlemisel kindlaks määratud ja Taimetoodangu Inspektsiooni poolt põldtunnustatud heinaseemnepõldude hektareid ning tegeleb ka praegu põllumajandustootmisega.

Toetuse ühikumäära kinnitab põllumajandusminister, lähtudes meetme eelarvest ja sobivate hektarite arvust. Tänavu on ühikumääraks 565,7 krooni hektari kohta.

„PRIA-le on põllumeeste keeruline majanduslik olukord teada. Sellepärast otsustasime pindalatoetuste maksmisega alustada nii kiiresti kui võimalik," ütles PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Andrus Rahnu. „Seame endale eesmärgiks ka ühtse pindalatoetuse jõuluks kõigile välja maksta. Siis saab raha kätte meie kõige suurem sihtgrupp, ligi 16 000 põllumeest. Ühtse pindalatoetuse eelarve on 949 miljonit krooni," ütles Rahnu.

Detsembris alustame ka põllukultuuride kasvatamise ning põllumajanduskultuuride täiendava otsetoetuse maksmist, nende eelarved on vastavalt 122,5 mln ja 75,3 mln krooni.

Nende toetuste määramine toimub hiljemalt 1. detsembril ja väljamakseid võib PRIA teha kuni 30. juunini, kuid raha on alati välja makstud juba talvel. Keskkonnatoetuste määramine ja väljamaksmine jääb valdavalt veebruarikuusse.

Kokku on 2009.a esitatud pindala- ja keskkonnatoetuste ning ebasoodsamate piirkondade toetustaotluste rahuldamiseks eelarves ligi 1,84 miljardit krooni. Eelmisel nädalal taotlejateni jõudnud heinaseemne-toetus oli esimene, mille PRIA välja maksis.

Toetusesaajate nimekirjad pannakse jooksvalt välja PRIA kodulehele www.pria.ee . Kõige parem võimalus toetuse ootajal teada saada, millal raha tema kontole laekub, on registreeruda elektroonilise kliendiportaali e-PRIA kasutajaks. e-PRIAs saab igaüks vaadata andmeid enda ja PRIA vaheliste finantstoimingute, sealhulgas määratud toetusraha laekumise kuupäeva kohta. 

PRIA on üheksa aasta jooksul vahendanud Eesti maaelu, põllumajanduse ja kalandussektori toetusi  rohkem kui 15,5 miljardi krooni ulatuses. Toetustaotlusi menetleval PRIAl on kohustus jälgida, et toetuste saa­jad täidaksid nõudeid, mis on Euroopa Liidu ja Eesti õigusaktides toetusmeetmetega seoses kehtes­tatud.

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike