Lisatud: 27. oktoober 2009

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

27Okt2009 PRIA maksis 54 põllumehele heinaseemne-toetuse välja

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) maksis möödunud nädalal 54 põllumajandustootjale välja kokku 0,8 miljonit krooni heinaseemne täiendavat otsetoetust.

Heinaseemne-toetus on nn tootmisest lahtiseotud toetus, mida makstakse tänavu tingimusel, et taotleja omab 2006. aastal põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse taotlemisel kindlaks määratud ja Taimetoodangu Inspektsiooni poolt põldtunnustatud heinaseemnepõldude hektareid ning tegeleb ka praegu põllumajandustootmisega.

Toetuse ühikumäära kinnitab põllumajandusminister, lähtudes meetme eelarvest ja sobivate hektarite arvust. Tänavu on ühikumääraks 565,7 krooni hektari kohta.

„PRIA-le on põllumeeste keeruline majanduslik olukord teada. Sellepärast otsustasime pindalatoetuste maksmisega alustada nii kiiresti kui võimalik," ütles PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Andrus Rahnu. „Seame endale eesmärgiks ka ühtse pindalatoetuse jõuluks kõigile välja maksta. Siis saab raha kätte meie kõige suurem sihtgrupp, ligi 16 000 põllumeest. Ühtse pindalatoetuse eelarve on 949 miljonit krooni," ütles Rahnu.

Detsembris alustame ka põllukultuuride kasvatamise ning põllumajanduskultuuride täiendava otsetoetuse maksmist, nende eelarved on vastavalt 122,5 mln ja 75,3 mln krooni.

Nende toetuste määramine toimub hiljemalt 1. detsembril ja väljamakseid võib PRIA teha kuni 30. juunini, kuid raha on alati välja makstud juba talvel. Keskkonnatoetuste määramine ja väljamaksmine jääb valdavalt veebruarikuusse.

Kokku on 2009.a esitatud pindala- ja keskkonnatoetuste ning ebasoodsamate piirkondade toetustaotluste rahuldamiseks eelarves ligi 1,84 miljardit krooni. Eelmisel nädalal taotlejateni jõudnud heinaseemne-toetus oli esimene, mille PRIA välja maksis.

Toetusesaajate nimekirjad pannakse jooksvalt välja PRIA kodulehele www.pria.ee . Kõige parem võimalus toetuse ootajal teada saada, millal raha tema kontole laekub, on registreeruda elektroonilise kliendiportaali e-PRIA kasutajaks. e-PRIAs saab igaüks vaadata andmeid enda ja PRIA vaheliste finantstoimingute, sealhulgas määratud toetusraha laekumise kuupäeva kohta. 

PRIA on üheksa aasta jooksul vahendanud Eesti maaelu, põllumajanduse ja kalandussektori toetusi  rohkem kui 15,5 miljardi krooni ulatuses. Toetustaotlusi menetleval PRIAl on kohustus jälgida, et toetuste saa­jad täidaksid nõudeid, mis on Euroopa Liidu ja Eesti õigusaktides toetusmeetmetega seoses kehtes­tatud.

Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike