Lisatud: 28. jaanuar 2016

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

28Jan2016 PRIA maksis 2015. aastal 229 miljonit eurot toetusi

JOONIS: 2015 väljamakstud toetuste jaotus maakondade lõikes.

Möödunud aastal maksis PRIA 23 337  taotlejale toetusteks 229 205 109 eurot. 15 tegevusaasta jooksul väljamakstud summa jõudis kokku 2,65 miljardi euroni.

2014. a  makstud toetuste summat mullune ei ületanud, vaid jäi sellest 13% väiksemaks ning toetusesaajaid oli ligi 1300 vähem. Põhjuseks on EL kahe rahastusperioodi vahetumine.  2007-2013 maaelu arengukava (MAK) eelarvest oli jäänud kasutada alla 5%, samas uue perioodi toetusmeetmed hakkasid mullu alles rakenduma ning taotlemisest toetuse kättesaamiseni võib kuluda kuid või aastaid.

„Lisaks 229 miljoni euro väljamaksmisele tegime oluliselt rohkem, 283 miljoni ulatuses määramisotsuseid,“  ütles PRIA peadirektor Jaan Kallas.  „Rakendus hulk uusi meetmeid, millega seoses tuli uusi nõudeid õppida nii PRIAl kui klientidel. Tööd oli PRIA-l palju!“

Kokku tegi PRIA väljamakseid 80 (ala)meetmest, millest 18 olid uued või ühekordsed erakorralised toetused seoses seakatkuga või keerulise turusituatsiooniga.

31. detsembril oli ka tähtpäev MAK 2007-2013 viimaste summade väljamaksmiseks. Kokku kasutati lõppenud perioodi 934,5 mln euro suurusest eelarvest ära 933,6 miljonit ehk 99,9%.

Euroopa Kalandusfondi (EKF) 2007-2013 eelarve on 107,1 eurot ja aasta lõpuks oli 96,05% sellest välja makstud. 31.detsembriks tuli PRIAle esitada viimased kuludokumendid investeeringutoetuste kättesaamiseks ja viimased väljamaksed toimuvad eeldatavalt aprillikuus.

„PRIA seisukohast oli 2007-2013 hea periood,“ on Kallase hinnang.  „MAKi lõpptulemus on parim võimalikest ja EKFi eelarve kasutamine läks viimasel aastal samuti tempokalt. Eesti on üks väheseid riike, kus EL-i auditid ei teinud üle miljoni euro suuruseid sanktsioone. Tänu sellele saime kõik saadaolevad toetused välja maksta.“

Mullu makstud toetustest suurima osa, 106,15 miljonit eurot, said üheksat liiki otsetoetuste taotlejad, keda on üle 17 000. Seitse toetust neist on uued. Detsembris valmis 97%  tsetoetuste otsustest, määramised-maksed veel kestavad.

MAK 2007-2013 toetusi 31 alameetmest maksis PRIA välja 74,7 miljonit eurot.  Poole sellest moodustavad põllumajanduslikud keskkonnatoetused. Noored põllumajandustootjad said tegevuse alustamiseks 8,7 mln eurot, 5,6 mln maksti LEADER-toetusi, 5 mln maamajanduse mitmekesistamise investeeringutoetusteks, jm. Kaheteistkümne EKF meetme toetusi maksis PRIA  2015.a välja 11,66 mln eurot. 

Uue MAK 2014-2020 esimesi toetusi  maksis PRIA 12,8 mln eurot viiest meetmest. Kuigi summa pole suur, toimusid uue MAKi 17 arengutoetuste ning 14 keskkonnatoetuse taotlusvoorud. Eelarve nende toetuste määramiseks on üle 202 miljoni euro, määramisi tehti 122,5 mln ulatuses ning määramised-maksmised jätkuvad.

2015. aasta oli eriti raske seakasvatajatele ja piimasektorile.  Euroopa Liit võimaldas Eesti piimatootjatele erakorralist abi ligi 6,9 mln eurot. Lisandus ELi ja Eesti riigi erakorraline toetus piimalehma- ja sealiha-sektorile, kokku 10,55 mln eurot. 

Jätkusid koolipiima ning koolipuuvilja ja -köögivilja programmid, mille toetamiseks maksis PRIA välja 2,46 mln eurot. Turukorraldustoetusi maksti kokku 0,56 mln eurot. 3,4 mln euro ulatuses toetas Eesti riik põllumajanduse ja kalandusega seotud tegevusi: koolitused ja praktika juhendamised, turuarendus jne.

PRIA kodulehel rubriigis „Statistika“ on andmed PRIA määratud ja makstud toetuste kohta aastate, meetmete, maakondade ja kohalike omavalitsuste lõikes.

 

 

 

Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike