Lisatud: 04. veebruar 2016

Viimati muudetud: 04. veebruar 2016

A A A
Prindi rss

Uudised

04Veebr2016 PRIA maksis 2015. a taotletud otsetoetusteks välja 110,8 miljonit eurot

Möödunud aasta kevadel said põllumehed ja loomapidajad taotleda kaheksat liiki uusi otsetoetusi ning nüüd on PRIA-l ka otsused ja väljamaksed tehtud: kokku määrati toetusteks 110 836 297 eurot. 

Tingimused toetuste saamiseks olid varasemaga võrreldes palju muutunud ning mitu toetuseliiki päris uued. Suurim sihtgrupp on  14 836 ühtse pindalatoetuse  (ÜPT) saajat, kellele määrati ligi 72,6 mln eurot 929 136 hektari hooldamiseks.  „Paljud ÜPT saajad avastasid alles makse laekumise aegu, et tänavu oli ÜPT ühikumäär varasemast madalam, aga lisaks ÜPTle maksti sama maa kohta ka kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade ehk nn rohestamise toetust,“  selgitas otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell suurimat muudatust.

„Kõige ilmekamalt näitab aastate lõikes taotlemiste mahtu just ÜPT pinna ja taotlejate arvude dünaamika,“ ütles Trell. „Võrreldes 2014. aastaga on 2015. aastal ÜPT pind praktiliselt samaks jäänud. Toetusesaajaid on küll paarisaja võrra vähem, aga seda põhjustab väiketootjatele mõeldud uue toetuse rakendumine: seda ei maksta samaaegselt ÜPTga.“

Alla 40 aasta vanused taotlejad võisid esmakordselt saada kuni 39 hektari eest toetust kõrgema ühikumääraga ehk lisaks ÜPT-le ja rohestamisele 19,87 €/ha.  Uus oli ka puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus, mille ühikumäär on otsetoetuste hulgas kõige kõrgem, 572,86 eurot/ha.

Loomade kasvatamise otsetoetuseid võisid saada kuni 25 ammlehma, kuni 100 piimalehma ja 10- kuni 100-pealise ute- ja/või kitsekarja pidajaid. 

2015.a võisid need otsetoetuste taotlejad, kelle prognoositav toetuste summa jääb suhteliselt väikeseks, liituda väikepõllumajandustootja kavaga. Liitunutel ei tule täita rohestamise nõudeid ja toetuse suurus on maksimaalselt 1250 eurot aastas. Väiketootja toetuse saajaid on 1020.

Toetust ei määratud kõigile taotlenutele ja erinevatel põhjustel toimus ka vähendamisi. Rikkumiste tõttu said mittemääramise otsuse 376 taotlejat ning toetust vähendati 2241 kliendil. Kokku jääb erinevate rikkumiste tõttu välja maksmata 2,9 mln eurot.

Kõigil, kes esitasid taotluse hilinenult pärast vastuvõtu põhiperioodi ehk 26. maist kuni 19. juunini, vähenes summa 1% iga hilinetud tööpäeva kohta. Lisaks kehtestas Euroopa Komisjon ka 2015. a otsetoetuste puhul nn finantsdistsipliini -taotleja otsetoetuste üle 2000 euro ulatuvat summat tuli vähendada 1,393041% võrra Euroopa Liidu kriisireservi kogumiseks. Vähendus tehti 5702 kliendile, kokku  1,28 mln eurot.

Määratud toetuste summadest tasaarveldatakse vajadusel klientide varasemaid võlgnevusi. Eraisikute summadelt on kinni peetud tulumaks ja kantud üle maksuametile.

Kõiki otsetoetusi rahastatakse täies mahus Euroopa Liidu eelarvest. Toetused on suunatud maakasutajatele maa heas põllumajanduslikus korras pidamiseks ja tootmiskulude hüvitamiseks. Loomakasvatuse otsetoetused pakuvad tuge väiksemate karjade pidajaile.

 

Maakondade lõikes jaotuvad määratud toetused* järgmiselt:

Maakond

ÜPT

Rohestamine

Noortootja

Puu- ja köögivili

Ammlehm

Piimalehm

Utt/kits

Väiketootja

Määratud summa

Määratud summa

Määratud summa

Määratud summa

Määratud summa

Määratud summa

Määratud summa

Määratud summa

HARJUMAA

5 407 223

2 450 704

16 543

216 280

55 878

120 663

18 531

96 361

HIIUMAA

982 971

453 471

8 023

2 656

73 668

50 922

18 675

20 423

IDA-VIRUMAA

2 507 409

1 138 792

12 365

3 406

18 693

66 510

8 660

31 869

JÕGEVAMAA

5 532 120

2 465 707

13 854

2 294

29 949

91 535

15 281

78 136

JÄRVAMAA

6 048 716

2 722 492

14 701

9 825

46 987

108 531

11 301

51 499

LÄÄNEMAA

3 819 694

1 738 910

12 896

4 951

60 035

68 305

19 697

53 210

LÄÄNE-VIRUMAA

8 237 172

3 645 010

22 737

11 137

47 401

123 764

6 105

58 567

PÕLVAMAA

3 789 567

1 706 565

22 189

41 818

25 478

160 687

27 481

79 643

PÄRNUMAA

6 349 687

2 909 283

23 482

30 268

96 266

264 197

29 982

151 597

RAPLAMAA

4 936 204

2 242 641

10 985

15 555

78 371

192 465

23 768

70 168

SAAREMAA

3 925 703

1 796 904

16 417

9 183

119 500

155 909

68 979

97 183

TARTUMAA

6 951 811

3 131 538

26 373

156 805

36 866

71 939

19 500

126 508

VALGAMAA

3 152 350

1 406 109

14 666

9 431

69 508

95 003

10 630

89 615

VILJANDIMAA

6 885 503

3 093 163

24 088

202 026

79 445

239 397

27 616

106 690

VÕRUMAA

4 055 862

1 849 224

26 215

58 116

72 360

100 819

37 675

188 106

Kokku

72 581 992

32 750 512

265 534

773 752

910 405

1 910 646

343 881

1 299 575

 

*Finantsdistsipliini korras kinnipeetavad summad on eelnevalt maha arvestatud.

Detailsemaid andmeid (taotlejate ja toetusesaajate ning hektarite ja loomade arvud maakondade lõikes) võib vaadata kodulehelt, kus on ka otsetoetuste ühikumäärad. Toetusesaajate nimekirjad on samuti avaldatud kodulehel vastavate toetuste tutvustuste juures.

 

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike