Lisatud: 18. veebruar 2014

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

18Veebr2014 PRIA maksis 2013. aastal toetusteks üle 311 miljoni euro

2013. aasta jooksul maksis Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)  24 838 taotlejale välja rekordilise summa toetusi – 311 383 335 eurot.

Toetusi põllumajanduse, maaelu, metsanduse, maapiirkonna elukvaliteedi edendamiseks, toiduprogrammide ja turukorralduse meetmeteks maksti mullu välja ligi 1,4 mln eurot rohkem kui aasta varem. Toetuse saajaid oli 303 võrra rohkem. Mullu laekus PRIAsse kokku 71 142 taotlust.

2013 oli ühtlasi rahastusperioodi 2007-2013 viimane aasta. Mitme meetme eelarved olid  ammendunud juba varasemates taotlusvoorudes, mistõttu uusi taotlusi vastu ei võetud.  Samas jätkub varem määratud investeeringutoetuste väljamaksmine veel mõnda aega sedamööda, kuidas ettevõtjad oma projekte lõpetavad ja määratud toetuste kättesaamiseks kuludokumente esitavad.

PRIA peadirektor Jaan Kallas kinnitas aasta tagasi, et PRIA on seadnud eesmärgiks programmperioodi lõpuks ära kasutada vähemalt 99,5 % kõikidest fondidest planeeritud vahendeid. 31. detsembri 2013 seisuga oli PRIA maaelu arengukava (MAK) toetusi välja maksnud 82,27%. Euroopa Kalandusfondi (EKF) meetmete osas on väljamakseid tehtud 59,07 % ulatuses kogu rahastamiskavast. Määratud toetuste osakaal eelarvest on oluliselt suurem. MAKi toetusi on PRIA programmperioodi jooksul välja maksnud  ligi 769,5 mln eurot, EKFi toetusi  63,3 mln eurot.

 „PRIA töötab jätkuvalt selle nimel, et kõik toetused võimalikult täielikult ära kasutataks,“ kinnitab Jaan Kallas. „Võetud eesmärk on täidetav ning eelarvete kasutamise protsent võib  kujuneda veel kõrgemaks, kui ettevõtjad viivad oma  projektid kavandatud mahus ellu ja me saame selleks määratud toetused välja maksta.“ MAK ja EKFi toetusi makstakse kuni 31. detsembrini.2015.

Ligi poole  eelmisel aastal välja makstud summast moodustasid MAKi toetused – 155,2 mln eurot - ning üle kolmandiku ühikupõhised otsetoetused põllumeestele ja loomapidajatele – 131,7 mln eurot.  EKF toetuste väljamakseks kujunes 13,4 mln eurot. Põllumajanduse turukorraldusmeetmeteks koos toiduabiga maksis PRIA 2,4 mln eurot, maaelu ja põllumajanduse arengutoetusteks  ligi 5 mln, koolipiima ja –puuvilja hüvitamiseks 2,2 mln eurot. Lisaks maksis PRIA kalanduse turukorralduse- ja arengutoetuseid 1,4 mln ning teavitus- ja müügiedendamistoetust 0,03 mln eurot.

Enim toetusi said osaühingud (48 % makstud summadest); FIEd said 24% ja eraisikud 5% kogusummast. Üheksa kliendi saadud toetus ületas miljoni euro piiri. Kõige suurem summa, 2,27 mln eurot, läks Euroopa Liidu toiduabi tarninud OÜ-le Sanitex Estonia. Põllumeeste Ühistu Kevili ligi 2,03 mln eurot tootjarühma ja ühisturustuse ning investeeringuteks uute töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamiseks. Kolmandal kohal on AS Reyktal, kellele maksti  üle 1,9 mln euro kalalaeva püügilt kõrvaldamise toetuseks.

PRIA kodulehel statistika rubriigis (www.pria.ee) on väljas andmed eelmisel aastal makstud summade kohta maakondade, omavalitsuste ja meetmete lõikes ning ka toetusgruppide kaupa alates aastast 2004. Andmeid MAKi ja EKFi toetuste määramisest ja maksmisest konkreetsetele juriidilistele isikutele võib näha toetuste veebikaardilt.

Alates 2007. aastast on PRIA toetusteks välja maksnud ligi 1,76 miljardit eurot, millest 1,27 miljardit pärineb Euroopa Liidu eelarvest, 0, 49 miljardit Eesti riigilt.

Uudised

Euroopa Kontrollikoda on 2019.a. aasta alguses avaldanud oma eriaruande 01/2019 „Võitlemine pettustega ELi raha kasutamisel: vajadus tegutseda“. Kontrollikoda on Euroopa Liidu sõltumatu audiitor ja annab hinnangu nii Euroopa Komisjoni kui ka liikmesriikide süsteemidele. Kontrollikoja eriaruande hinnangul peaks EL tugevdama võitlust pettuste vastu ja anti mitmeid soovitusi, kuidas tuleks pettustevastast süsteemi

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus