Lisatud: 24. aprill 2006

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

24Apr2006 PRIA maksab välja üle 16 miljoni riiklikke toetusi

Põllumajandusloomade aretustoetust saab taotleda aretusühing, jõudluskontrolli läbiviija või ohustatud tõu säilitaja. Kokku makstakse toetus täna välja kaheksale taotlejale kogusummas 15 miljonit krooni.

 

Täna tehakse ka selle aasta esimesed väljamaksed põllumajandusmaa lupjamise toetuse osas summas kokku 1,3 miljonit krooni ning maaparandussüsteemi hooldustoetuse osas kokku 33 260 krooni. Neid toetusi maksab PRIA välja pärast taotleja kavandatud tööde lõpetamist tema poolt esitatud kinnituse alusel. Lupjamistoetuse kinnitusi võetakse tänavu vastu 27. novembrini, maaparandustoetuse kinnitused tuleb sel aastal esitada hiljemalt 16. oktoobriks.

 

Põllumajandusloomade aretustoetust maksti möödunud aastal üheksale taotlejale kokku 15 miljonit krooni. Põllumaa lupjamise toetust maksti 2005. aasta jooksul 406 taotlejale kokku ligi 13,5 miljonit krooni, maaparandussüsteemide hooldustoetust kokku 570 taotlejale 7,3 miljonit krooni.

 

Põllumajandusmaa lupjamise toetusega kaetakse põllumajandustootjale osaliselt mullaviljakuse suurendamiseks, mulla agrokeemiliste omaduste parandamiseks ja mulla happesuse vähendamiseks tehtava meliorandiga väetamise maksumus.

 

Maaparandussüsteemi hooldustoetusega hüvitatakse osaliselt maatulundusmaale või põllumajandussaaduste tootmiseks kasutatavale eluasemekohtade maale rajatud maaparandussüsteemi hooldustööde maksumus.

 

Toetuse saajate nimekirjad on nähtavad internetis PRIA veebilehel www.pria.ee.
bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus