Lisatud: 10. märts 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

10Mar2008 PRIA maksab väiketalunikele 40,5 miljonit krooni toetust

Elatustalude kohanemise toetust said taotleda vaid need, kes kinnitasid 2005. või 2006. aastal võetud viieaastast kohustust selle kohta, et nad jätkavad elatustalus füüsilisest isikust ettevõtjana põllumajandustegevust. Toetuse suurus on kõigile võrdne, 15 647 krooni.

Taotluse esitajaid oli läinud aastal kokku 2968, rahuldamata jäetud taotluste osakaal oli aga tänavu tunduvalt suurem kui eelnenud aastal. 375 taotluse rahuldamata jätmise puhul oli enamikel juhtudel põhjuseks see, et 1. oktoobri seisuga oli taotlejal riikliku maksu maksuvõlg (või polnud see ajatatud). Paljud taotlejad ei suutnud ka suurendada ettevõtlustulu 2006. aastal võrreldes 2003.aastaga 12% võrra, mis on üks toetuse saamise tingimusi.

257 taotleja kohta langetas PRIA kohustuse lõpetamise otsuse, sest taotlejad olid selleks ise soovi avaldanud või oli taotleja surnud. Toetuse-kohustus lõpetati ka nende suhtes, kes ei esitanud PRIAle nõutud dokumente.

Kogu eelnevalt makstud toetus nõuti tagasi kuuelt taotlejalt kokku summas 156 470 krooni, sest administratiivse kontrolli käigus selgus, et nad ei ole enam FIE-d.

Elatustalu kohanemise toetuse taotlemise järgmine voor algab käesoleva aasta oktoobrikuus, siis tuleb FIEdest väiketalunikel taas kinnitada ka talus põllumajandustegevuse jätkamist.

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike