Lisatud: 21. september 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

21Sep2005 PRIA maksab põllumaa metsastajatele 17 mln kr toetust

Toetust taotles 808 isikut, kuid neist 163 tühistas hiljem taotluse ja loobus toetuse taotlemisest, kuna nad ei saanud istutamiseks piisavalt metsapuutaimi. Toetus määrati 504 taotlejale. Maakondade lõikes oli kõige rohkem toetuse saajaid (kokku 78) Viljandimaal, nad istutasid metsa 170 hektarile ja saavad selleks 2,3 mln krooni toetust.

Rahuldamata jäeti 139 taotlust. Peamised toetusest ilmajäämise põhjused olid:
* taotleja ei esitanud taimede soetusdokumente,
* soetusdokumentidest selgus, et hektari kohta ei soetatud nõutud arvu puid,
* toetusõiguslik pind on taotletud pinnast üle 20% väiksem,
* taotleja ei olnud maaomanik.

Toetuse eesmärgiks on vähendada põllumajanduslikust kasutusest välja jäänud maade osakaalu ja parandada maastike mitmekesisust. Tänavu ja järgmisel aastal toetatakse metsapuutaimede soetamist, maapinna istutamiseks ettevalmistamist ja taimede istutamist. Edaspidi toetatakse metsakultuuri hooldamist ja hukkunud metsakultuuri täiendamist.

 

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus