Lisatud: 15. detsember 2017

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

15Det2017 PRIA maksab põllumeestele ja piimalehmakasvatajatele detsembris otsetoetused välja

PRIA alustas sel nädalal otsetoetuste väljamaksmist. 14 900 põllumeest saavad kätte hektaripõhised otsetoetused, 1157 loomapidajat piimalehma kasvatamise otsetoetuse ja 4485-le taotlejale on määratud pindalapõhine üleminekutoetus.

Viit liiki otsetoetuste maksmiseks eraldas Euroopa Liit Eestile 123,7 miljonit eurot. Pindalapõhisteks üleminekutoetusteks on Eesti riigieelarves 6 mln eurot. Kokku moodustavad need detsembris väljamakstavad toetused rohkem kui kolmandiku PRIA vahendatavatest 2017. aasta toetustest.

Otsetoetuste hulka kuuluvad ühtne pindalatoetus (13 354 toetusesaajat) ja nn rohestamise toetus (13 355 saajat) , puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus (187 saajat)  noore põllumajandustootja toetus (lisatoetus kuni 40 aastastele ÜPT ja rohestamise toetuse saajatele kuni 39 hektari eest - 668 toetusesaajat). Piimalehma kasvatamise otsetoetust makstakse kuni 400-pealiste piimakarjade eest 1157 loomapidajale. Üleminekutoetusi oli õigus taotleda põllumajanduskultuuri ja/või heinaseemne üleminekutoetuse nn määratud toetusõiguste omanikel, toetusesaajaid vastavalt 4485 ja 37. Lisaks pikendas PRIA 12 taotlejale toetuse määramise tähtaega, kuna nendega on veel lahendamist vajavaid probleeme.

Otsetoetuste ühikumäärad kinnitas PRIA toetusteks eraldatud eelarvete ning taotlustes esitatud nõuetekohaste hektarite, loomade ja määratud toetusõiguste hulga alusel. PRIA kodulehel on andmed nii ühikumäärade kui ka määratud toetusõiguste kohta, samuti koondtabel määratud toetuste kohta toetusliikide ja maakondade lõikes 13. detsembri seisuga.

Iga liiki toetus määratakse detsembrikuu jooksul erinevate otsustega ja raha võib taotlejate pangakontole jõuda erinevatel päevadel. Toetuste määramise, vähendamise või rahuldamata jätmiste põhjuste ja arvestuse kohta näevad kliendid andmeid otsustest, mis on kättesaadavad e-PRIAst.

Klientideni jõudvatelt summadelt on PRIA juba teinud vajalikud vähendused, tasaarveldused ja eraisikute toetustelt kinni pidanud tulumaksu. Vastavalt Euroopa Liidus kehtivaile reeglitele tuleb vähendada ELis kogutava kriisireservi jaoks kõigi nende toetusi, kelle otsetoetuste summa ületab 2000 eurot – ületavat summat vähendatakse 1,388149%. Samas ei kasutatud möödunud aastal kriisireservi kogutud summat ELis ära ja see makstakse tagasi neile, kelle otsetoetuste summa 2017.a ületab 2000 eurot – assigneeringute tagasimakse määr on 1,231360% ületavast summast.

Kuigi tänavu pani hiline kevad ja sademed saagikoristuse perioodil põllumeeste kannatuse proovile,  on PRIA otsetoetuste osakonna juhatajal Andrus Rahnul siiski rõõm tõdeda, et põllumajanduses tunduvad praeguseks suuremad kriisid läbi olevat. „Kindlasti on toetused olnud rasketel aegadel suureks abiks,“ ütles ta.

„Tänan põllumajandustootjaid pingutuste eest toetustega seotud nõuete täitmisel! Heameel on selle üle, et valdav enamus põllumehi kasutab  e-PRIAt toetuste taotlemisel (92% taotlustest ja 99% taotlusalusest pinnast). e-PRIA kasutamine on põllumehele suureks abiks, sest süsteemi on sisse ehitatud veateated ning taotluse esitajal on võimalik koheselt taotluses olevad vead parandada ja esitada korrektne dokument. Järgmisel aastal on kõigi looma- ja pindalatoetuste taotluste vastuvõtt ainult e-PRIA vahendusel, sellepärast soovitame e-PRIA teenuste ja kasutamisega aegsasti tutvuda kõigil, kes seda veel teinud pole - juhendamist saab meie maakondlikest teenindusbüroodest,“  ütles Rahnu.

Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike