Lisatud: 22. detsember 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

22Det2005 PRIA maksab kaluritele 4,8 mln kr kütuseaktsiisi toetust

Toetust saavad äriregistrisse kantud ettevõtjad, kes on kalalaeva seaduslikud valdajad ning kellele on antud 2005. aastaks kalalaeva või kaluri kalapüügi luba. Kalalaev peab olema kantud segmenti koodiga 4S1, 4S2 või 4S4. Segmenti 4S1 kuuluvad Läänemerel traalpüügiga tegelevad kalalaevad pikkusega 12 meetrit ja rohkem ning segmenti 4S2 vastavalt laevad pikkusega alla 12 meetri. Segmendis 4S4 on siseveekogudel kasutatavad kalalaevad.

 

Toetuse rahastamise vahenditest 83% jaotati proportsionaalselt kalakoguse iga tonni kohta (segment 4S1) ja 17% jaotati proportsionaalselt peamasina võimsusühiku kohta (segmendid 4S2 ja 4S4). Segmendis 4S1 kala püüdvatel laevadel on maksimaalseks toetuse määraks kalakoguse tonni kohta 124,20 krooni ning segmendi 4S2 ja 4S4 puhul kujunes toetuse määraks 170,62 krooni ühe kW kohta. Toetuse saajate nimekiri on PRIA veebilehel.

 

Toetuse saamiseks laekus 231 taotlust, kuid neist 29 ei vastanud toetuse saamise tingimustele, peamisteks põhjusteks oli, et toetust taotletud bensiinimootoriga töötavale kalalaevale, kasutati aktsiisivaba kütust või puudus kalalaeva tunnistus.

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner