Lisatud: 01. detsember 2010

Viimati muudetud: 01. detsember 2010

A A A
Prindi rss

Uudised

01Det2010 PRIA maksab detsembris 1,3 miljardit krooni pindalatoetusi

Alates tänasest, 1.detsembrist laekub PRIA põllumeestest klientide kontodele ühtne pindalatoetus. Koos tänavuse põllumajanduskultuuride ja heinaseemne täiendava otsetoetusega ulatub pindalatoetuste summa 1,34 miljardi kroonini.

Võrreldes eelmise aastaga on kasvanud nii toetusesaajate arv, kõigi toetuste ühikumäärad kui ka põllumaa pindala. Toetusesaajaid on üle 200 mullusest rohkem,  põllumajanduslikus kasutuses oleva maa pindala ligi 16 000 ha suurem ning toetuste üldsumma 0,2 miljardi võrra tõusnud.

„Aktiivsus pindalatoetuste taotlemisel on võrreldes eelmise aastaga tõesti tõusnud. Aga kuigi toetusealuse maa üldpind on suurenenud, näitab statistika, et see on tulnud pigem põllumajandusmaa hooldamise, eelkõige rohumaade niitmise arvel, mitte teravilja ja teiste kultuuride aluse pinna suurenemise tõttu," ütles PRIA peadirektori asetäitja Ahti Bleive. „PRIA-l on siiski hea meel, et meie vahendatavad pindalatoetused on aidanud põllumeestel raskeid masu-aegu üle elada ning elu maal saab jätkuda," lisas ta.

Pindalapõhiseid otsetoetusi määrab PRIA 15 970 taotlejale 871 305 hektari kohta.

Ühtse pindalatoetuse (ÜPT) ühikumäär on tänavu 1265,79 kr/ha ja toetuste summa 1,1 miljardit krooni.  ÜPT-d rahastab Euroopa Liit, suurendades igal aastal eelarvet; maksimummäärani jõuab eestimaalaste ÜPT aastal 2013.

ÜPT maksmist alustas PRIA neist klientidest, kes esitasid kevadel taotluse elektroonselt e-PRIA vahendusel. „See on meie tänu nendele, kes eelistasid taotluse vormistamisel kaasaegseimat lahendust, mis lihtsustab ka taotluse menetlemist PRIA-s," ütles Bleive.

244,9 mln krooni määratakse tänavu põllumajanduskultuuri täiendavat otsetoetust (PTO), mille aluseks on 2006. ja 2008.a toetusõigustega seoses kindlaks tehtud põldude andmed. PTO ühikumäär on 343,43 kr/ha ja seda toetust rahastab Eesti riik. PTO maksmine algab samuti detsembris ja jõuab lõpule jaanuaris - siis juba eurodes.

Eesti eelarvest pärineb ka heinaseemne täiendav otsetoetus, mis on 54 põllumehele juba novembri keskel välja makstud (ühikumäär 583,46 kr/ha, summa 0,8 mln kr).

Detsembris maksab PRIA välja ka üle 9 mln krooni Maaelu arengukava (MAK) 2004-2006 põllumajanduslikke keskkonnatoetusi ja ebasoodsamate piirkondade toetust neile, kel on võetud vastavad 5-aastased kohustused.  MAK 2007-2013 keskkonnatoetuste maksmine algab veebruaris.

Kõik toetused laekuvad liigiti eraldi maksetena taotlejate kontodele vastavalt nendele kontoandmetele, mille on taotlejad ise meie kliendiregistrile teatanud.

Toetusesaajate nimekirju avaldab PRIA oma kodulehel www.pria.ee alates 9. novembrist vaid juriidiliste isikute kohta - eraisikute ja FIEde toetuste andmete avalikustamine on Euroopa Inimõiguste Kohus keelustanud. Eraisikutel ja FIE-del soovitab PRIA oma toetuste kohta andmeid uurida elektroonilisest kliendiportaalist e-PRIA. e-PRIA kasutamisel abistavad kliente PRIA maakondlikud teenindusbürood, kus saab kasutada ka kliendiarvutit.

Pindalapõhiseid otsetoetusi makstakse põllumeestele selleks, et toetada põllumajandustootmise jätkamist ning osaliselt hüvitada kulutusi, mis tehtud maa harimiseks ja heas põllumajanduslikus korras pidamiseks. PRIA ülesanne on nii taotluste vastuvõtt ja menetlemine kui ka põldude registri pidamine, põllukaartide täpsustamine, taotlejate ja toetusnõute täitmise kontroll, toetuste määramine ja maksmine.

 

 

Lisa:

Ühtne pindalatoetus 2010 maakondade lõikes

 

Maakond

Toetusesaa-jaid  kokku

Määratud ha kokku

Määratud summa kokku kr

HARJUMAA

943

60 894

76 883 897

HIIUMAA

353

12 030

15 151 016

IDA-VIRUMAA

560

29 908

37 800 102

JÕGEVAMAA

1 073

67 540

85 376 295

JÄRVAMAA

743

77 619

97 267 339

LÄÄNEMAA

770

40 936

51 723 173

LÄÄNE-VIRUMAA

1 084

101 671

128 558 130

PÕLVAMAA

1 118

46 484

58 728 762

PÄRNUMAA

1 512

79 271

100 151 999

RAPLAMAA

1 106

61 252

77 432 654

SAAREMAA

1 063

44 446

56 019 908

TARTUMAA

1 337

79 696

100 745 621

VALGAMAA

1 130

39 744

50 098 878

VILJANDIMAA

1 227

80 450

101 575 371

VÕRUMAA

1 951

49 362

62 386 294

ÜPT kokku

15 970

871 305

1 099 899 438

 

 

 

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike