Lisatud: 02. juuni 2009

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

02Jun2009 PRIA maksab 245,5 miljonit krooni loomatoetusi

Juunikuu esimesel nädalal maksab PRIA välja üle 23,5 miljoni krooni toetust uttede ja ammlehmade kasvatajatele; koos maikuus makstud tootmisest lahtiseotud loomatoetustega ulatub tänavune loomatoetuste summa 245,5 mln kroonini.

Nii ammlehma kui ka ute kasvatamise täiendava otsetoetuse puhul on toetusaluste loomade arv mullusega võrreldes kasvanud. Ammlehmatoetust maksti 17 590 looma eest üle 17,5 mln krooni, utetoetust 41 821 ute eest ligi 6 mln krooni (vastavalt 3608 ja 996 looma ees rohkem kui 2008.a). Abikõlblike taotluste arv on utetoetuse puhul mullusega võrdväärne, ammlehmatoetuste taotlusi oli 132 võrra rohkem.

Ammlehmatoetuse määr oli tänavu 997,6 krooni, utetoetuse määr 143,6 krooni looma kohta.

„Tootmispõhiste loomatoetuste põhjal ei ole põhjust karjade likvideerimisest rääkida, loomade arvud tõusevad," tõdes PRIA otsetoetuste osakonna menetlusbüroo juhtivspetsialist Tanel Trell. „Samas tootmisest lahtiseotud loomatoetuste puhul on taotlejate arvud aasta-aastalt kahanenud. PRIA on küll igati selgitanud, kuidas referentsaasta näitajate alusel loomatoetusi taotleda saab, aga tundub, et paljud loomapidajad ei ole neist toetusskeemidest lõpuni aru saanud. Arvatakse, et kui konkreetset looma enam majapidamises alles pole, siis mingit toetust ei saa. Aga võib saada - tootmisest lahtiseotud toetuste põhimõte on motiveerida tootjaid endiselt põllumajandussektoris jätkama, planeerides tootmist pigem turunõudlusest kui saadaolevaist tootmistoetustest lähtudes. "

Tootmisest lahtiseotud loomatoetustest maksis PRIA tänavu välja utetoetust 1,7 mln krooni, piima tootmiskvoodi alusel arvestatavat toetust 150,5 mln krooni ja veise loomühiku alusel makstavat toetust 69,8 mln krooni. Toetuste ühikumäärad olid vastavalt 51,45 ute kohta, 0,24 kr piimakvoodi-kilogrammi kohta ja 938,65 kr veise loomühiku kohta.

Viit liiki otsetoetusi loomapidajatele rahastatakse Eesti riigieelarvest. Toetusesaajate nimekiri on PRIA kodulehel: http://www.pria.ee/support/view/396/

Lisaks otsetoetustele võivad loomapidajad saada erinevaid toetusi maaelu arengukava keskkonnameetmetest. Tänavu avanesid uued meetmed maheloomade pidamiseks ja loomade karjatamiseks, jätkuvalt saab toetust ohustatud tõugu loomade pidamiseks. Maaelu arengukava raames makstavaid loomadega seotud toetusi saab taotleda üheaegselt pindalatoetustega - hilinenud taotluste vastuvõtt kestab 15. juunini.

PRIA on aastate jooksul vahendanud Eesti põllumajanduse, maaelu ja kalanduse edendamiseks ligi 15 miljardi krooni ulatuses toetusi. Tänavune toetuste eelarve on ligi 4,65 miljardit krooni.

 

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus