Lisatud: 02. juuni 2009

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

02Jun2009 PRIA maksab 245,5 miljonit krooni loomatoetusi

Juunikuu esimesel nädalal maksab PRIA välja üle 23,5 miljoni krooni toetust uttede ja ammlehmade kasvatajatele; koos maikuus makstud tootmisest lahtiseotud loomatoetustega ulatub tänavune loomatoetuste summa 245,5 mln kroonini.

Nii ammlehma kui ka ute kasvatamise täiendava otsetoetuse puhul on toetusaluste loomade arv mullusega võrreldes kasvanud. Ammlehmatoetust maksti 17 590 looma eest üle 17,5 mln krooni, utetoetust 41 821 ute eest ligi 6 mln krooni (vastavalt 3608 ja 996 looma ees rohkem kui 2008.a). Abikõlblike taotluste arv on utetoetuse puhul mullusega võrdväärne, ammlehmatoetuste taotlusi oli 132 võrra rohkem.

Ammlehmatoetuse määr oli tänavu 997,6 krooni, utetoetuse määr 143,6 krooni looma kohta.

„Tootmispõhiste loomatoetuste põhjal ei ole põhjust karjade likvideerimisest rääkida, loomade arvud tõusevad," tõdes PRIA otsetoetuste osakonna menetlusbüroo juhtivspetsialist Tanel Trell. „Samas tootmisest lahtiseotud loomatoetuste puhul on taotlejate arvud aasta-aastalt kahanenud. PRIA on küll igati selgitanud, kuidas referentsaasta näitajate alusel loomatoetusi taotleda saab, aga tundub, et paljud loomapidajad ei ole neist toetusskeemidest lõpuni aru saanud. Arvatakse, et kui konkreetset looma enam majapidamises alles pole, siis mingit toetust ei saa. Aga võib saada - tootmisest lahtiseotud toetuste põhimõte on motiveerida tootjaid endiselt põllumajandussektoris jätkama, planeerides tootmist pigem turunõudlusest kui saadaolevaist tootmistoetustest lähtudes. "

Tootmisest lahtiseotud loomatoetustest maksis PRIA tänavu välja utetoetust 1,7 mln krooni, piima tootmiskvoodi alusel arvestatavat toetust 150,5 mln krooni ja veise loomühiku alusel makstavat toetust 69,8 mln krooni. Toetuste ühikumäärad olid vastavalt 51,45 ute kohta, 0,24 kr piimakvoodi-kilogrammi kohta ja 938,65 kr veise loomühiku kohta.

Viit liiki otsetoetusi loomapidajatele rahastatakse Eesti riigieelarvest. Toetusesaajate nimekiri on PRIA kodulehel: http://www.pria.ee/support/view/396/

Lisaks otsetoetustele võivad loomapidajad saada erinevaid toetusi maaelu arengukava keskkonnameetmetest. Tänavu avanesid uued meetmed maheloomade pidamiseks ja loomade karjatamiseks, jätkuvalt saab toetust ohustatud tõugu loomade pidamiseks. Maaelu arengukava raames makstavaid loomadega seotud toetusi saab taotleda üheaegselt pindalatoetustega - hilinenud taotluste vastuvõtt kestab 15. juunini.

PRIA on aastate jooksul vahendanud Eesti põllumajanduse, maaelu ja kalanduse edendamiseks ligi 15 miljardi krooni ulatuses toetusi. Tänavune toetuste eelarve on ligi 4,65 miljardit krooni.

 

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike