Lisatud: 19. mai 2006

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

19Mai2006 PRIA maksab 14,4 miljonit krooni turuarendustoetust

Kokku esitati tänavu 67 turuarendustoetuse taotlust. Taotlejail, kellele toetus määrati, tuleb 10 kalendripäeva jooksul arvates PRIA-st vastavasisulise otsuse väljavõtte saamisest esitada uus korrigeeritud kuluandmetega taotlus.

 

Toetuse saajad peavad oma projektijärgsed tegevused ellu viima kalendriaasta jooksul. Toetuse saamiseks tuleb kuludeklaratsioon koos kuluandmeid tõendavate dokumentidega esitada hiljemalt 9. oktoobriks. Toetust makstakse vastavalt määratud summale selleks kuupäevaks tehtud kulude alusel. 

 

2006. aastal on kõige enam toetust taotletud koolitusprojektidele (15 taotlust) ning võistlusel, messil või näitusel osalemiseks või nende korraldamiseks (14 taotlust). Kõige kulumahukamad on samas kolm põllumajandussaaduste, -toodete või töödeldud toodete tutvustamisele suunatud projekti.

 

Turuarendustoetuse eesmärk on suurendada põllumajandussaaduste ja -toodete turustamisvõimalusi ning juurutada teadus- ja arendussaavutusi põllumajandustootmises ja saaduste töötlemises.

 

Maksimaalne taotlussumma ühe taotleja kohta on 6 miljonit krooni ning taotluse kohta 3 miljonit. Möödunud aastal esitati PRIAle 39 turuarendustoetuse taotlust, millest rahuldati 30 kogusummas 9,8 miljonit krooni.

 

Turuarendustoetust saavad taotleda mittetulundusühingud, mille liikmetest vähemalt kaks kolmandikku on põllumajandustootjad, põllumajandussaaduste töötlejad või neid ühendavad MTÜd.

 

Toetust antakse turu-uuringuteks, turuinformatsiooni kogumiseks, analüüsimiseks ja levitamiseks, tootearenduseks, põllumajandussaaduste, -toodete ja töödeldud toodete tutvustamiseks, võistlustel, messidel ja näitustel osalemiseks ning nende korraldamisteks, aga ka liikmete koolituseks, kvaliteedimärkide väljaandmiseks ja tutvustamiseks ja kvaliteedijuhtimissüsteemide ja kvaliteedimärkide süsteemide rakendamiseks ja kontrolliks.

 

Toetuse saajate nimekiri asub internetis http://www.pria.ee/riiklikud_toetused/turuarendustoetus/TA_m%E4%E4ramine_150506.htm

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner