Lisatud: 20. aprill 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

20Apr2005 PRIA määras sõnnikuhoidlate korda tegemiseks 91 mln kr toetust

Toetust saab isik, kes peab loomakasvatusehitises veiseid, lambaid, kitsi või sigu ning loomade hulk on kokku üle 10 loomühiku (näiteks üle 2 aasta vanune veis on 1 loomühik, aga 2 kuu vanune nuumsiga on 0,1 loomühikut). Toetust on võimalik saada loomakasvatusehitise juurde kuuluva sõnnikuhoidla või sõnniku- ja virtsahoidla veekaitsenõuetega vastavusse viimiseks. Toetatakse uue sõnnikuhoidla ehitamist või olemasoleva laiendamist, sõnnikuhoidla rekonstrueerimist ja sinna tehnosüsteemide soetamist. Sõnnikuhoidlad peavad olema veekaitsenõuetele vastavad nitraaditundlikel aladel 2008. aastaks ja muudel aladel 2010. aastaks.

Toetuse saamiseks esitati 753 taotlust, kuid neist 25 taotlust jäi rahuldamata, peamisteks põhjusteks see, et laudas, mille juurde kuuluva sõnnikuhoidla jaoks toetust küsiti, ei peetud üle 10 loomühiku loomi. Paljudele taotlejatele määrati toetus väiksemas mahus, kui nad seda taotlesid, kuna kontrollimisel selgus, et neil ei ole nii palju loomi, kui taotluse peal kirjas oli.

Kõikidele taotlejatele, kelle toetussummat vähendati saadab PRIA aprilli lõpuks koju kirja neile määratud toetussumma suurusega. Taotlejatel on õigus toetusest loobuda 10 tööpäeva jooksul peale toetuse määramise otsusest teada saamist. Toetused makstakse välja hiljemalt 31. mail.

Maakondade lõikes läheb kõige suurem summa ehk 12,8 mln kr toetust Lääne-Virumaale, kuid kõige rohkem sõnnikuhoidlaid, kokku 101 saab toetuse abil korda teha Pärnumaal.

Toetuse taotluste vastuvõtt kestis 2004. aastal 8. oktoobrist kuni 5. novembrini. Tänavu võtab PRIA sõnnikuhoidlate korda tegemise toetuse taotlusi vastu 10. oktoobrist kuni 7. novembrini.

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus