Lisatud: 20. aprill 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

20Apr2005 PRIA määras sõnnikuhoidlate korda tegemiseks 91 mln kr toetust

Toetust saab isik, kes peab loomakasvatusehitises veiseid, lambaid, kitsi või sigu ning loomade hulk on kokku üle 10 loomühiku (näiteks üle 2 aasta vanune veis on 1 loomühik, aga 2 kuu vanune nuumsiga on 0,1 loomühikut). Toetust on võimalik saada loomakasvatusehitise juurde kuuluva sõnnikuhoidla või sõnniku- ja virtsahoidla veekaitsenõuetega vastavusse viimiseks. Toetatakse uue sõnnikuhoidla ehitamist või olemasoleva laiendamist, sõnnikuhoidla rekonstrueerimist ja sinna tehnosüsteemide soetamist. Sõnnikuhoidlad peavad olema veekaitsenõuetele vastavad nitraaditundlikel aladel 2008. aastaks ja muudel aladel 2010. aastaks.

Toetuse saamiseks esitati 753 taotlust, kuid neist 25 taotlust jäi rahuldamata, peamisteks põhjusteks see, et laudas, mille juurde kuuluva sõnnikuhoidla jaoks toetust küsiti, ei peetud üle 10 loomühiku loomi. Paljudele taotlejatele määrati toetus väiksemas mahus, kui nad seda taotlesid, kuna kontrollimisel selgus, et neil ei ole nii palju loomi, kui taotluse peal kirjas oli.

Kõikidele taotlejatele, kelle toetussummat vähendati saadab PRIA aprilli lõpuks koju kirja neile määratud toetussumma suurusega. Taotlejatel on õigus toetusest loobuda 10 tööpäeva jooksul peale toetuse määramise otsusest teada saamist. Toetused makstakse välja hiljemalt 31. mail.

Maakondade lõikes läheb kõige suurem summa ehk 12,8 mln kr toetust Lääne-Virumaale, kuid kõige rohkem sõnnikuhoidlaid, kokku 101 saab toetuse abil korda teha Pärnumaal.

Toetuse taotluste vastuvõtt kestis 2004. aastal 8. oktoobrist kuni 5. novembrini. Tänavu võtab PRIA sõnnikuhoidlate korda tegemise toetuse taotlusi vastu 10. oktoobrist kuni 7. novembrini.

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner