Lisatud: 03. juuli 2009

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

03Jul2009 PRIA määras maaelu mitmekesistamiseks ligi 121,4 miljonit krooni toetusi

Sel nädalal (30. juunil) määras PRIA 37 maaelu mitmekesistamise suurprojekti kohta ligi 121,4 mln krooni investeeringutoetusi. Kõikide projektide elluviimisel ulatub maapiirkondadesse tehtavate investeeringute maht koos ettevõtjate omaosalusega vähemalt 264 mln kroonini.

Maaelu arengukava meetme 3.1 „Maaelu mitmekesistamise investeeringutoetus" raames oli see esmakordne suurprojektide taotlusvoor, kus saavad heakskiidu projektid, mille puhul taotletud toetus jääb vahemikku 1,56-4,69 miljonit krooni. Talvel lõppenud taotlusvoorus laekus kokku 120 ettevõtjalt taotlusi 380 mln krooni ulatuses, taotlusvooru eelarves on raha 121,4 mln krooni.

Seekordse taotlusvooru heakskiidetud projektid olid PRIA arengutoetuste osakonna juhataja asetäitja Sigmar Suu sõnul eriilmelised ja huvitavad: „Toetust taotleti nii biodiisli kui mööbli tootmiseks, samuti põllumajandusmasinate masinapargi loomiseks ja loomulikult erinevateks turismiprojektideks."

„See oli esimene meede ja esimene taotlusvoor, mille puhul hindas projektide sisu ning moodustas rahastamise aluseks oleva paremusjärjestuse PRIA kokkukutsutud 9-liikmeline hindamiskomisjon," märkis Suu, kes on ka komisjoni esimees. Komisjoni kuulus eksperte PRIAst, põllumajandusministeeriumist, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist, põllumajandus-kaubanduskojast, EASist ja maaülikoolist. Hindamiskriteeriumid on avalikud ning nendega on võimalik tutvuda PRIA kodulehel www.pria.ee

Pärast toetuse määramist on ettevõtjail kaks aastat aega investeeringu elluviimiseks ja PRIAle kuludokumentide esitamiseks. PRIA maksab toetusraha välja kuni neljas osas, kuludokumentide põhjal ja pärast objekti ülekontrollimist.

„Tegemist on suurprojektidega, mille taotlused võeti vastu möödunud aasta lõpus, kui majanduslangus ei olnud ettevõtjatele veel ehk nii suurt mõju avaldanud - kes teab, kui paljud jõuavad sellise investeeringu praegusel juhul reaalselt ellu viia," arutles Suu. „Selleks, et saada 4,6 miljonit toetust, peab ettevõtja projekti teist sama palju sisse panema."

Samas nendib Suu, et näiteks ehituses on hinnad vahepeal odavnenud ja kui investeering õnnestub ellu viia planeeritust odavamalt, siis ei tohi ettevõte kasutamata jäänud toetussummat kasutada teisteks kulutusteks, mida esialgses taotluses kirjas polnud - PRIA maksab toetuse välja heakskiidetud taotluse põhjal.

Hetkel aktiivselt päevakorral olev käibemaksu teema määratud toetussummasid ei mõjuta ja käibemaksu võrra kallinenud osa tuleb taotlejal endal kanda. „PRIAl pole võimalik välja maksta suuremat summat, kui on määratud," selgitas Suu.

Toetusesaajate nimekirja koos projektide lühikirjelduse ja toetussumma suurusega võib näha PRIA kodulehel: http://www.pria.ee/docs/receivers/415.xls Meetme järgmine taotlusvoor on planeeritud käesoleva aasta augusti lõppu või septembri algusse. Siis saavad toetust küsida taas väiketaotlejad.

PRIA on üheksa tegevusaasta jooksul vahendanud Eesti põllumajanduse, maaelu ja kalanduse toetuseks kokku 15 miljardit krooni toetusi; tänavuste toetuste eelarve on 4,65 miljardit krooni.

Toetustaotlusi menetledes on PRIAl õigus ja kohustus kontrollida, et toetuste saajad õigusaktides sätestatud tingimusi täidaksid.

Uudised

Maaeluminister Tarmo Tamm andis täna Maaeluministeeriumis toimunud Eesti Vabariigi 101. aastapäevale pühendanud aktusel põllumajanduse ja maaelu edendajatele üle 3 ministeeriumi kuldmärki ja 33 hõbemärki.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner