Lisatud: 06. august 2009

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

06Aug2009 PRIA määras 214 mln krooni toetusi külaelu arenguks

Juulikuu lõpuks määras Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) 357 maapiirkondade elukeskkonda parandavate ja külaelu edendava projekti elluviimiseks ligi 214 miljonit krooni toetusi.

Maaelu arengukava 2007-2013 meetmest 3.2 „Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus" said toetust taotleda mittetulundusühingud, sihtasutused ja maaettevõtjad ning aastane toetussumma võis ulatuda 938 796 kroonini. Kokku võib üks taotleja programmperioodil selle meetme oetust saada kuni 4 693 980 krooni.

Külade arendamise toetusmeetme eelarve oli koostatud korraga kahe taotlusvooru jaoks. Pool summast jagunes maakondade vahel võrdselt, teine pool vastavalt elanike arvule. Praegu lõppes teise taotlusvooru toetuste määramine ning igal maakonnal oli kasutada see summa, mis tal mulluses taotlusvoorus kasutamata jäi.

Külade arendamise toetuse taotluste laekumisel hindab PRIA esialgu vaid seda, kas taotlus on nõuetekohaselt vormistatud ja soovitud kulutused abikõlbulikud. Seejärel vaagivad projektide sisu - vajalikkust, sobivust ja mõju piirkonnale jne - maakondlikud hindamiskomisjonid, kes hindepunktide põhjal moodustavad ka pingerea. Kui maakondlik komisjon ei anna projektile hindepunkte vähemalt 30% maksimaalselt võimalikust määrast, siis projekt rahastamisele ei kuulu. See oli ka peapõhjus, miks taotlusvooru 237 miljoni kroonisest eelarvest sai PRIA toetusi määrata vaid 214 mln krooni, kuigi nõuetekohaselt vormistatuna laekus esialgu 564 taotlust 353 mln krooni ulatuses.

Kõige rohkem kasutatakse toetusraha külakeskuste, seltsimajade, spordirajatiste, samuti vaba aja veetmise kohtade, küla- ja mänguplatside, laululavade jmt rajamiseks või korrastamiseks. Palju vanu hooneid saavad toetuse abil ümberehitatuna täiesti uue otstarbe. Toetusraha aitab korda teha ka randu, sadamaid, ujumiskohti, parke, isegi kirikuid ja kohalikke muuseume. Ent toetust kasutatakse ka ühiskasutuses olevate hoonete sisustamiseks, pillide, helitehnika, rahvariiete soetamiseks. Esmakordselt anti toetust ümbrusse sobimatute kasutusest väljas lagunenud hoonete lammutamiseks.

Toetusesaajate nimekiri koos rahakasutuse lühikirjeldusega on PRIA kodulehel www.pria.ee/support/view/232/.

Projekti elluviimisel on vajalik taotleja omaosalus. MTÜ-dele ja sihtasutustele hüvitatakse toetusega kuni 90%, ettevõtjatele 60-70% (Harjumaal on toetusmäär veidi väiksem) projekti maksumusest. Toetusraha kättesaamiseks peab taotleja kahe aasta jooksul investeeringu ellu viima ja esitama PRIAle kuludokumendid.

Külade arendamise toetust rahastatab 75% ulatuses Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD), 25% Eesti riik. PRIA on üheksa aasta jooksul vahendanud Eesti maaelu, põllumajanduse ja kalanduse toetamiseks 15 miljardit krooni toetusi. Toetuste tänavune elarve on 4,65 miljardit krooni.

 

Lisa:

Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetuse määramine maakonniti 2009

Maakond

Taotlejate arv

Määratud summa

HARJUMAA

41

29 202 353

HIIUMAA

13

7 828 281

IDA-VIRUMAA

25

16 115 786

JÕGEVAMAA

25

15 956 955

JÄRVAMAA

25

14 450 367

LÄÄNEMAA

24

15 034 044

LÄÄNE-VIRUMAA

18

14 004 637

PÕLVAMAA

26

15 608 706

PÄRNUMAA

26

13 606 083

RAPLAMAA

27

14 825 460

SAAREMAA

16

8 974 807

TARTUMAA

17

11 823 177

VALGAMAA

22

11 683 660

VILJANDIMAA

21

11 982 528

VÕRUMAA

31

12 865 023

Kokku

357

213 961 867

 

Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike