Lisatud: 16. juuni 2009

Viimati muudetud: 16. juuni 2009

A A A
Prindi rss

Uudised

16Jun2009 PRIA määras 98,6 miljonit krooni vesiviljelustoetusi

PRIA määras 19 taotlejale kokku 98,6 miljonit krooni vesiviljeluse investeeringutoetust, mille abil rajatakse kaheksas maakonnas uusi kala- ja vähikasvandusi või täiendatakse ja rekonstrueeritakse juba varem tehtut.

 Eesti Maaülikooli spetsialistid aitasid PRIA-l 33 esitatud projekti nii erialasest kui ehituslikust küljest ekspertidena hinnata. Kokku vastas nõuetele 21 projekti, kahele paremusjärjestuses lõppu jäänule ei jätkunud selle taotlusvooru eelarves raha. Toetussummad jäävad vahemikku 0,4-8  miljonit krooni.

Koos omaosalusega planeerivad kala- ja vähikasvatajaid teha oma vesiviljelusettevõtteis vähemalt 254 miljoni krooni ulatuses investeeringuid.

Toetusi määrati kaheksast maakonnast laekunud projektidele ning kõige rohkem on neid Saaremaalt - kuus. Saaremaale tuleb nii siia-, forelli- kui vähikasvandusi; toetus läheb tiikide kaevamiseks, hoonete ja rajatiste ehitamiseks ja seadmetega varustamiseks.

Tartumaal rahastatakse nelja projekti, Lääne-Virumaal kolme, mujal üht.

PRIA kalandustoetuste büroo juhataja Piret Ilves ütles, et heakskiidu said 10 juba tegutseva vesiviljelusettevõtte projekti, ülejäänud on alustajad. Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 meetmena oli vesiviljeluse investeeringutoetuse käesolev taotlusvoor esmakordne, varem sai analoogset toetust Riikliku arengukava põhjal.

9. juunil lõppenud vesiviljeluse-toetuse taotluste menetlemine kujunes keeruliseks ning ekspertide otsused valmisid mitu nädalat planeeritust hiljem, tõdes Ilves. „Peapõhjuseks, miks taotlus pole abikõlbulik, oli põhiprojektide puudumine, või ei võimaldanud kavandatav ehitis sellist tootmismahtu, mida meetme määrus nõuab, või polnud reaalset tootmistsüklit kirjeldatudki.

Kuna igale taotlusele tuleb koostada äraütlev otsus taotluse sisust lähtudes, siis olime sunnitud eitavate otsuste koostamise tähtaega pikendama 30. juunini."

Toetuse saajate nimekirju koos kulutuste kirjelduse ja määratud toetussummadega võib näha PRIA kodulehelt http://www.pria.ee/support/view/298/

„Kui projekti elluviimisel selgub, et tuleb teha olulisi muutusi, sealhulgas muutuvad hinnad, siis tuleks sellest teavitada PRIA kalandustoetuste bürood," rõhutas Piret Ilves. „ Kui investeeringu tegelik hind osutub taotluses kirjutatust odavamaks, siis maksame toetust ikka tegeliku hinna põhjal ja kasutamata jäävat summat omapäi muule vajalikule kulutada ei tohi."

Hinnamuutuste asjus pidasid PRIA kalandusbüroo spetsialistid taotlejatega läbirääkimisi juba taotluste menetlemise ajal, sest eriti ehitustööde hinnad on langenud võrreldes taotluste esitamisel kehtinutega 20-30 protsenti. Mitmed vähendasidki taotluses esitatud hindu ja toetussummad vähenesid, ühtlasi jätkus eelarvet rohkematele.

EKF meede 2.1 „Vesiviljeluse investeeringutoetus" näeb ette, et toetusesaajal tuleb projekt kahe aasta jooksul ellu viia ning raha saab ta kätte pärast kuludokumentide esitamist ja objekti kohapealset kontrolli. Enne toetuse väljamaksmist on PRIAl õigus tellida vajadusel ehitushindade ja projekti tasuvuse kohta ekspertiis ja mitterahuldava tulemuse korral toetuse summat vähendada. Kui toetuse abil rajatakse tiike, siis tuleb taotlejal enne nende veega täitmist PRIAt teavitada, võimaldamaks kontrollida tiikide seisukorda enne täitmist.

PRIA on toetanud üheksa aasta jooksul Eesti põllumajandust, maaelu ja kalandust kokku ligi 15 miljardi krooniga, käesoleva aasta toetuste eelarve on 4,65 miljardit krooni. Toetustaotlusi menetleval PRIAl on õigus ja kohustus kontrollida, et toetuse saajad õigusaktides sätestatud tingimusi täidaksid.

 

 

Uudised

Maaeluminister Tarmo Tamm allkirjastas mesilaspere toetuse määruse. Mesilasperede toetus aitab kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele ja põllumajanduskultuuride saagikuse kasvule.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner