Lisatud: 16. juuni 2009

Viimati muudetud: 16. juuni 2009

A A A
Prindi rss

Uudised

16Jun2009 PRIA määras 98,6 miljonit krooni vesiviljelustoetusi

PRIA määras 19 taotlejale kokku 98,6 miljonit krooni vesiviljeluse investeeringutoetust, mille abil rajatakse kaheksas maakonnas uusi kala- ja vähikasvandusi või täiendatakse ja rekonstrueeritakse juba varem tehtut.

 Eesti Maaülikooli spetsialistid aitasid PRIA-l 33 esitatud projekti nii erialasest kui ehituslikust küljest ekspertidena hinnata. Kokku vastas nõuetele 21 projekti, kahele paremusjärjestuses lõppu jäänule ei jätkunud selle taotlusvooru eelarves raha. Toetussummad jäävad vahemikku 0,4-8  miljonit krooni.

Koos omaosalusega planeerivad kala- ja vähikasvatajaid teha oma vesiviljelusettevõtteis vähemalt 254 miljoni krooni ulatuses investeeringuid.

Toetusi määrati kaheksast maakonnast laekunud projektidele ning kõige rohkem on neid Saaremaalt - kuus. Saaremaale tuleb nii siia-, forelli- kui vähikasvandusi; toetus läheb tiikide kaevamiseks, hoonete ja rajatiste ehitamiseks ja seadmetega varustamiseks.

Tartumaal rahastatakse nelja projekti, Lääne-Virumaal kolme, mujal üht.

PRIA kalandustoetuste büroo juhataja Piret Ilves ütles, et heakskiidu said 10 juba tegutseva vesiviljelusettevõtte projekti, ülejäänud on alustajad. Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 meetmena oli vesiviljeluse investeeringutoetuse käesolev taotlusvoor esmakordne, varem sai analoogset toetust Riikliku arengukava põhjal.

9. juunil lõppenud vesiviljeluse-toetuse taotluste menetlemine kujunes keeruliseks ning ekspertide otsused valmisid mitu nädalat planeeritust hiljem, tõdes Ilves. „Peapõhjuseks, miks taotlus pole abikõlbulik, oli põhiprojektide puudumine, või ei võimaldanud kavandatav ehitis sellist tootmismahtu, mida meetme määrus nõuab, või polnud reaalset tootmistsüklit kirjeldatudki.

Kuna igale taotlusele tuleb koostada äraütlev otsus taotluse sisust lähtudes, siis olime sunnitud eitavate otsuste koostamise tähtaega pikendama 30. juunini."

Toetuse saajate nimekirju koos kulutuste kirjelduse ja määratud toetussummadega võib näha PRIA kodulehelt http://www.pria.ee/support/view/298/

„Kui projekti elluviimisel selgub, et tuleb teha olulisi muutusi, sealhulgas muutuvad hinnad, siis tuleks sellest teavitada PRIA kalandustoetuste bürood," rõhutas Piret Ilves. „ Kui investeeringu tegelik hind osutub taotluses kirjutatust odavamaks, siis maksame toetust ikka tegeliku hinna põhjal ja kasutamata jäävat summat omapäi muule vajalikule kulutada ei tohi."

Hinnamuutuste asjus pidasid PRIA kalandusbüroo spetsialistid taotlejatega läbirääkimisi juba taotluste menetlemise ajal, sest eriti ehitustööde hinnad on langenud võrreldes taotluste esitamisel kehtinutega 20-30 protsenti. Mitmed vähendasidki taotluses esitatud hindu ja toetussummad vähenesid, ühtlasi jätkus eelarvet rohkematele.

EKF meede 2.1 „Vesiviljeluse investeeringutoetus" näeb ette, et toetusesaajal tuleb projekt kahe aasta jooksul ellu viia ning raha saab ta kätte pärast kuludokumentide esitamist ja objekti kohapealset kontrolli. Enne toetuse väljamaksmist on PRIAl õigus tellida vajadusel ehitushindade ja projekti tasuvuse kohta ekspertiis ja mitterahuldava tulemuse korral toetuse summat vähendada. Kui toetuse abil rajatakse tiike, siis tuleb taotlejal enne nende veega täitmist PRIAt teavitada, võimaldamaks kontrollida tiikide seisukorda enne täitmist.

PRIA on toetanud üheksa aasta jooksul Eesti põllumajandust, maaelu ja kalandust kokku ligi 15 miljardi krooniga, käesoleva aasta toetuste eelarve on 4,65 miljardit krooni. Toetustaotlusi menetleval PRIAl on õigus ja kohustus kontrollida, et toetuse saajad õigusaktides sätestatud tingimusi täidaksid.

 

 

Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner