Lisatud: 09. mai 2006

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

09Mai2006 PRIA määras 114-le külaelu arendajale 37 mln kr toetust

Kokku laekus külade taastamise ja arendamise (RAK meede 3.5) toetuse saamiseks 289 taotlust. Enim heakskiidetud taotlusi oli Viljandimaalt – 14 ning kõige vähem Lääne-Virumaalt – 3.

 

Üle 90% toetusest läheb erinevate hoonete (külakeskused, seltsimajad) ning puhkerajatiste (pargid, puhkealad) rajamiseks ja korda tegemiseks ja rekonstrueerimiseks.

 

Toetuste vastuvõtt kestis 2005. aasta detsembrist tänavu 20. jaanuarini. PRIA kontrollis taotluste ja taotlejate nõuetele vastavust. Iga maakonna nõuetele vastavad taotlused hindas ja koostas neist paremusjärjestuse vastava maavanema poolt kokku kutsutud nõuandev komisjon.

 

Aastatel 2004-2006 oli külade taastamise ja arendamise toetuseks võimalik jagada 100 mln kr. Möödunud aastal kiideti heaks 172 taotlust kogusummas 63 miljonit krooni. Seega on kogu meetme 3.5 toetussumma kahe aasta jooksul jagatud ja tänavu selle toetuse taotluste vastuvõttu ei toimu.

 

Toetuse eesmärgiks on tugevdada kohaliku elanikkonna omaalgatust ja koostöötahet ning toetada vaba aja veetmiseks mõeldud hoonete ja rajatiste ning infopunktide korda tegemist. Toetust saavad mittetulundusühingud ja ettevõtjad, kes on tegutsenud vähemalt 6 kuud. Maksimaalne toetus ühe taotleja kohta on 938 796 krooni aastas. Mittetulundusühingud saavad toetust kuni 90% ja maapiirkonnas tegutsevad ettevõtjad kuni 65% projekti abikõlblikust maksumusest.

 

Toetuse saajate nimekiri on PRIA veebilehel http://web.pria.ee/toetuste_saajad/?aasta=2006&meede=m3.5

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike