Lisatud: 26. juuni 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

26Jun2008 PRIA-lt saab taotleda piimakvoodi suurendamist

2008/2009 kvoodiaastal jagab PRIA piimakvoodi suurendamisel välja 17 603 049 kg tarnekvooti ja 1 401 957 kg otseturustuskvooti. Kuna Euroopa Liidu liikmesriikide piimakvoote suurendati kahe protsendi võrra, siis on väljajagatav tarnekvoodi suurus seekord selle võrra suurem. Suurendamiseks jagatavast kvoodist moodustab see 12,9 miljonit kg. Ãœlejäänud väljajagatav kvoot tuleneb eelmisel kvoodiaastal loobutud kogustest, vabanenud broneeringutest ning sellest, et kvoodiaasta jooksul alla 70% kvooti täitnutel vähendatakse kvoodikogust 50% ulatuses kasutamata jäänud kvoodist.

Kvoodi suurendamist saavad taotleda need tootjad, kes täitsid eelmisel kvoodiaastal vähemalt 90% neile määratud piimakvoodist ja kellel on suurenenud piimakari ning lisandunud loomad on kantud 1. aprilli 2008 seisuga PRIA loomade registrisse. Kvooti saab suurendada ka siis, kui on suurenenud tootja piimalehmade keskmine piimatoodang eelmisel kvoodiaastal.

Maksimaalseks taotletavaks kvoodi suuruseks saab olla 1. aprilli seisuga PRIAs loomade registris kirjas olevate taotleja piimalehmade arv korrutatud karja keskmise piimatoodanguga eelmisel kvoodiaastal (Jõudluskontrolli Keskuse andmeil). Kui korrutis annab senisest kvoodist suurema numbri, siis tekib taotlejal õigus taotleda kvoodi suurendamist.

Kui kvooti taotletakse kokku rohkem kui seda reservis jagamiseks on, siis vähendab PRIA võrdse kohtlemise printsiipi järgides võrdeliselt kõigi taotluse esitanute individuaalse kvoodikoguse suurendatavat osa.

Piimakvoodi arvestuslik aasta algab 1. aprillil ja lõpeb järgmise kalendriaasta 31. märtsil.

Kvoodi suurendamise taotlusvorme saab nii PRIA büroodest kui ka veebilehelt www.pria.ee. Taotlusi võetakse vastu PRIA maakondlikes büroodes ja keskuses. Suurendamise taotlused vaadatakse läbi hiljemalt 15. augustiks.

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike